АВТОШКОЛА ТОНИ - 71 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 1203 / 04 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ РУСЕВНИКОЛАЙ РУСЕВ C+E ДА

Протокол: № 1205 / 04 септември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РОСИЦА АТАНАСОВА ТОДОРОВАРОСИЦА ТОДОРОВА B ДА

Протокол: № 1213 / 05 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВПЕТЪР АТАНАСОВ A ДА
ЯВОР ТОШКОВ КЕХАЙОВЯВОР КЕХАЙОВ C ДА

Протокол: № 1222 / 07 септември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ШАХИН САБАХТИН ИСМАИЛШАХИН ИСМАИЛ C+E ДА

Протокол: № 1223 / 07 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ ЦИГУЛАРОВВАЛЕНТИН ЦИГУЛАРОВ B ДА
КАТЕРИНА БЛАГОВЕСТОВА БОНЧЕВАКАТЕРИНА БОНЧЕВА B ДА

Протокол: № 1227 / 08 септември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B ДА

Протокол: № 1231 / 11 септември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВТОДОР ЯНЕВ C ДА

Протокол: № 1242 / 12 септември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВГЕОРГИ МИЛЕВ C+E ДА

Протокол: № 1243 / 12 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИТКО ПЕТРОВ МИНЧЕВМИТКО МИНЧЕВ C+E ДА

Протокол: № 1252 / 13 септември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНДОН РАДОСЛАВОВ РАДЕВАНДОН РАДЕВ B ДА

Протокол: № 1261 / 14 септември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИЛКО СТЕФАНОВ НИЗАМОВМИЛКО НИЗАМОВ A ДА

Протокол: № 1263 / 14 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЖИВКО РОСЕНОВ ИВАНОВЖИВКО ИВАНОВ B ДА

Протокол: № 1266 / 15 септември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КОЛЕВГЕОРГИ КОЛЕВ C+E ДА

Протокол: № 1279 / 19 септември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАРАЧОЛОВНИКОЛАЙ КАРАЧОЛОВ A ДА
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВЧАВДАР ДИМИТРОВ D ДА

Протокол: № 1288 / 20 септември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГАБРИЕЛА СТОЯНОВА НЯГОЛОВАГАБРИЕЛА НЯГОЛОВА B ДА
РАДИНА РАДОСТИНОВА ИВАНОВАРАДИНА ИВАНОВА B ДА

Протокол: № 1299 / 21 септември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХАЛИБРЯМ АЛИЕВ АПТУЛОВХАЛИБРЯМ АПТУЛОВ A2 ДА

Протокол: № 1302 / 25 септември 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
БОЯН КЪНЧЕВ БАЕВБОЯН БАЕВ C+E Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 1313 / 26 септември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B НЕ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЯНАКИЕВГЕОРГИ ЯНАКИЕВ A ДА

Протокол: № 1314 / 26 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХРИСТО ИВАНОВ ДОШЕВХРИСТО ДОШЕВ C+E ДА

Протокол: № 1337 / 28 септември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВТОДОР СТОЯНОВ B+E ДА

Протокол: № 1342 / 29 септември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КОНСТАНТИН ТЕНКОВ МИХАЙЛОВКОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ B НЕПротоколи от листовки

Протокол: № 1210 / 04 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВГЕОРГИ МИЛЕВ C+E ДА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВТОДОР ЯНЕВ C ДА

Протокол: № 1212 / 04 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДОНЧО НЕДЯЛКОВ ВЕЛИКОВДОНЧО ВЕЛИКОВ B НЕ

Протокол: № 1217 / 05 септември 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВЧАВДАР ДИМИТРОВ D ДА

Протокол: № 1220 / 05 септември 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КОЛЕВГЕОРГИ КОЛЕВ C+E ДА

Протокол: № 1233 / 11 септември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
БОЯН КЪНЧЕВ БАЕВБОЯН БАЕВ C+E ДА

Протокол: № 1238 / 11 септември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВЕСЕЛА СЛАВЕЙКОВА СЛАВЕВАВЕСЕЛА СЛАВЕВА B ДА

Протокол: № 1246 / 12 септември 2017 г.

Изпитващ: КИРИЛ СЛАВОВ КОСТАДИНОВ

Изпитващ: КИРИЛ КОСТАДИНОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДОНЧО НЕДЯЛКОВ ВЕЛИКОВДОНЧО ВЕЛИКОВ B ДА

Протокол: № 1260 / 13 септември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КОНСТАНТИН ТЕНКОВ МИХАЙЛОВКОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ B ДА

Протокол: № 1286 / 19 септември 2017 г.

Изпитващ: ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ТОДОР ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХРИСТО ИВАНОВ ДОШЕВХРИСТО ДОШЕВ C+E ДА

Протокол: № 1292 / 20 септември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КРАСИМИР АТАНАСОВ БОРИСОВКРАСИМИР БОРИСОВ C ДА

Протокол: № 1295 / 20 септември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
C НЕ

Протокол: № 1305 / 25 септември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РОСЕН МИХАЙЛОВ КОЛЕВРОСЕН КОЛЕВ C ДА

Протокол: № 1310 / 25 септември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СТЕЛА ИВАНОВА КОСТАДИНОВАСТЕЛА КОСТАДИНОВА B ДА

Протокол: № 1317 / 26 септември 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ФАТМЕ ЮСУФ МУСТАФАФАТМЕ МУСТАФА B ДА
ЦВЕТЕЛИНА ГЮРОВА ТОДОРОВАЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА B ДА ГРЕШНО ЕГН В