Изпитващи - Всички Градове


Тук може да видите списък с всички изпитващи инспектори от вашият град, който съдържа следните показатели:

Брой проведени кормувания Общият брой проведени кормувания от дадения изпитващ.

Шанс за успех Процентът успешни явявания, който всъщност представлява статистическият шанс за успех при явяване на кормуване при дадения изпитващ. Колкото по - висок е този процент, толкова по - голям е шансът за успех.

Име на изпитващ Брой проведени кормувания Шанс за успех
1. АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ АЛБЕРТ МИХАЙЛОВ 2060
66%
2. АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ АНАТОЛИ ИВАНОВ 5939
82%
3. АНДОН ПЕНЕВ АНДОНОВ АНДОН АНДОНОВ 5631
58%
4. АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ АСПАРУХ МИЗОВ 6911
79%
5. АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ АТАНАС ДЖОДЖОВ 6071
60%
6. АТАНАС ЦВЕТАНОВ ТАШКОВ АТАНАС ТАШКОВ 4930
70%
7. БИСЕР ЧЕРНЕВ БЕЕВ БИСЕР БЕЕВ 5466
83%
8. БОРИС ПАВЛОВ ЕВТИМОВ БОРИС ЕВТИМОВ 56
64%
9. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ БОРИСЛАВ БЕЛЧЕВ 4244
74%
10. ВАЛЕНТИН ВЕРГИЛОВ БОРИСОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВ 2440
86%
11. ВАСИЛ ЕМИЛОВ БАЖЛЕКОВ ВАСИЛ БАЖЛЕКОВ 615
64%
12. ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ВАСКО ДИМИТРОВ 7118
56%
13. ВЕЛИЧКО РАНГЕЛОВ ТЮТЮНДЖИЙСКИ ВЕЛИЧКО ТЮТЮНДЖИЙСКИ 7805
56%
14. ВЕНЦИСЛАВ СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ 487
42%
15. ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖКОВ ВЕНЦИСЛАВ БОЖКОВ 1856
57%
16. ГАЛИН СТОЙЧЕВ ЯНКОВ ГАЛИН ЯНКОВ 6071
69%
17. ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ ГЕОРГИ КАЛЕНДЕРСКИ 4593
58%
18. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖУРОВ ГЕОРГИ ДЖУРОВ 6156
71%
19. ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ 7835
82%
20. ГЕОРГИ ВИДЕВ ВИДЕВ ГЕОРГИ ВИДЕВ 7333
59%
21. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ 6201
67%
22. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАРЪШЕВ ГЕОРГИ КАРЪШЕВ 3748
80%
23. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 1149
76%
24. ГРОЗЬО СИМЕОНОВ ГРОЗЕВ ГРОЗЬО ГРОЗЕВ 5761
66%
25. ДАНЧО ЙОТОВ ДРАГАНОВ ДАНЧО ДРАГАНОВ 5667
80%
26. ДАНЧО ХРИСТОВ ДОБРЕВ ДАНЧО ДОБРЕВ 3347
75%
27. ДИЛЯН ЙОРДАНОВ ДИЛЯНОВ ДИЛЯН ДИЛЯНОВ 6513
84%
28. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУКОВ ДИМИТЪР РУКОВ 7038
66%
29. ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ ДИМО ДИМИТРОВ 7124
81%
30. ДИНКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧЕВ ДИНКО СТОЯНЧЕВ 7222
64%
31. ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ ДРАГОМИР ИВАНОВ 1920
79%
32. ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 5899
67%
33. ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ТАБАКОВ ЕМИЛ ТАБАКОВ 107
92%
34. ЕНЧО ХРИСТЕВ ХРИСТОЗОВ ЕНЧО ХРИСТОЗОВ 6040
66%
35. ЖАН ТОДОРОВ КЕЛПЕКОВ ЖАН КЕЛПЕКОВ 4223
60%
36. ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ЖИВКО ДИМИТРОВ 7369
79%
37. ЖИВКО КИРИЛОВ МАРКОВ ЖИВКО МАРКОВ 7529
71%
38. ЖОРЖ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ ЖОРЖ ГЕОРГИЕВ 5189
88%
39. Здравко Александров Каракехайов Здравко Каракехайов 185
75%
40. ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ ИВАН МИЛЕВ 5843
62%
41. ИВАН ХРИСТОВ СТОЙКОВ ИВАН СТОЙКОВ 5772
78%
42. ИВАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ ИВАН АЛЕКСИЕВ 7443
59%
43. ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВ 6596
78%
44. ИВАН ЦЕКОВ ЦЕКОВ ИВАН ЦЕКОВ 6428
80%
45. ИВАН ЕМИЛОВ МИХАЙЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВ 3830
61%
46. ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ ИВО КРЪСТЕВ 4249
53%
47. ИВО АНГЕЛОВ ДАЧЕВ ИВО ДАЧЕВ 605
78%
48. ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ ИЛКО ПЕНЕВ 2832
62%
49. ЙОРДАН ДИМИТРОВ АНДОНОВ ЙОРДАН АНДОНОВ 4589
89%
50. ЙОРДАН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ ЙОРДАН ДЕЛЧЕВ 6037
82%
51. ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ ЙОРДАН ПЕТКОВ 7154
72%
52. КАЛОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ КАЛОЯН МИХАЙЛОВ 866
63%
53. КИРИЛ МАРИНОВ КИРИЛОВ КИРИЛ КИРИЛОВ 4571
82%
54. КИРИЛ ВЕЛИКОВ ШИШКОВ КИРИЛ ШИШКОВ 1326
67%
55. КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ КРАСИМИР ГРИГОРОВ 6103
79%
56. КРАСИМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ КРАСИМИР АТАНАСОВ 6601
72%
57. КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ 694
66%
58. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ЛЮБОМИР ИВАНОВ 1493
69%
59. МАРИН ТРАЯНОВ ТОДОРОВ МАРИН ТОДОРОВ 6586
74%
60. МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ МАРИН КОЛЕВ 5462
64%
61. МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА МАРИЯ КЪРДЖИЛОВА 7579
70%
62. МИЛЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ МИЛЕН НИКОЛАЕВ 7410
64%
63. МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ МИЛКО ЛЮЦКАНОВ 5666
64%
64. МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ МИТКО ГЕОРГИЕВ 6203
62%
65. МИТКО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ МИТКО ДАСКАЛОВ 6268
80%
66. МЛАДЕН БОРИСОВ МИЛЕВ МЛАДЕН МИЛЕВ 4118
74%
67. МУСТАФА АЛИЕВ УРУЧОВ МУСТАФА УРУЧОВ 2370
61%
68. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ 6792
74%
69. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 6763
78%
70. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ 6165
65%
71. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПАУНОВ НИКОЛАЙ ПАУНОВ 2565
77%
72. НИКОЛАЙ РАЙЧОВ СОКОЛОВ НИКОЛАЙ СОКОЛОВ 2570
69%
73. ПАВЕЛ КРУМОВ КРЪСТАНОВ ПАВЕЛ КРЪСТАНОВ 7818
62%
74. ПЕЙКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ ПЕЙКО ТОДОРОВ 3809
76%
75. ПЕНКО РАЙКОВ ПЕТКОВ ПЕНКО ПЕТКОВ 3570
75%
76. ПЕТЪР ХРИСТОВ МАНЧЕВ ПЕТЪР МАНЧЕВ 5909
69%
77. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ 3886
65%
78. ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ ПЕТЪР КОТЕВ 1411
62%
79. ПЕТЪР СИМЕОНОВ ЙОЛОВ ПЕТЪР ЙОЛОВ 487
74%
80. РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КОМИТСКИ РАДОСЛАВ КОМИТСКИ 1555
64%
81. РОБЕРТ МЕТОДИЕВ АЛЕКСИЕВ РОБЕРТ АЛЕКСИЕВ 3477
66%
82. РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ РУМЕН МАНЧЕВ 5176
66%
83. РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ РУМЕН ДЮЛГЕРОВ 5190
62%
84. СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ ИВАНОВ СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ 4588
82%
85. СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ СВЕТОСЛАВ МИТЕВ 5723
64%
86. СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЦАНКОВ СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ 860
78%
87. СЕВДАЛИН ЗДРАВКОВ АРНАУДОВ СЕВДАЛИН АРНАУДОВ 4537
61%
88. СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ СЛАВЧО КАМЕНОВ 2236
81%
89. СПАС АНГЕЛОВ ПАНЕВ СПАС ПАНЕВ 6910
64%
90. СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ СТАВРИН СТАВРЕВ 5074
84%
91. СТЕФАН ДИМИТРОВ МИЛЕВ СТЕФАН МИЛЕВ 4507
80%
92. СТОЯН КОЛЕВ ЧЕЛЕБИЕВ СТОЯН ЧЕЛЕБИЕВ 5644
56%
93. СТРАХИЛ МИЛАДИНОВ ПЕТКОВ СТРАХИЛ ПЕТКОВ 5423
66%
94. СТРАХИЛ ГЕНКОВ ИВАНОВ СТРАХИЛ ИВАНОВ 597
74%
95. ТИХОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ 2489
78%
96. ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ ТОДОР КАРАКАШЕВ 6412
58%
97. ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ ТОДОР КЕХАЙОВ 6221
70%
98. ТОДОР ТРИФОНОВ НИКОЛОВ ТОДОР НИКОЛОВ 1464
67%
99. ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ТОНИ АНГЕЛОВ 6734
65%
100. ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ ТОШКО ВАРЧЕВ 4281
72%
101. ТУРГАЙ СЕИДАХМЕД МЕХМЕД ТУРГАЙ МЕХМЕД 5141
80%
102. ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ ХРИСТО ХРИСТОВ 5533
65%
103. ХРИСТО ПЕТКОВ ИЛИЕВ ХРИСТО ИЛИЕВ 1923
89%
104. ЯНЧО ДИНКОВ БАКАЛОВ ЯНЧО БАКАЛОВ 4778
77%

 Ако "Брой проведени кормувания" е 0 това означава, че дадения изпитващ е провеждал само изпити по листовки.