Информация за изпитващ АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ - БУРГАС


Град: БУРГАС - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БУРГАС

: 26 ноември 2013 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4191
86%
Жени 2720
70%
Общо 6911
79%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 248
98%
B1, B, B+E 6073
77%
C1, C1+E, C, C+E 514
98%
D1, D1+E, D, D+E 59
100%
AM 1
100%
Общо 6911
79%