Информация за изпитващ КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ - БУРГАС


Град: БУРГАС - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БУРГАС

: 22 юни 2016 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 442
70%
Жени 252
59%
Общо 694
66%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
B1, B, B+E 605
62%
C1, C1+E, C, C+E 80
95%
D1, D1+E, D, D+E 9
100%
Общо 694
66%