Информация за изпитващ ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ - БУРГАС


Град: БУРГАС - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БУРГАС

: 26 май 2014 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4617
81%
Жени 2537
57%
Общо 7154
72%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 489
97%
B1, B, B+E 5640
66%
C1, C1+E, C, C+E 895
94%
D1, D1+E, D, D+E 92
96%
AM 1
100%
Общо 7154
72%