Условия за ползване


Общи условия за ползване

Авторските права върху всички текстове, материали, изображения, картинки, документи, статистически данни за изпитни резултати, бази данни и друга информация в сайта Avtoinstruktor.bg са собственост на "Автоинструктор.БГ" ООД *. Съдържанието на страниците е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията, материалите и текстовете се предоставят от "Автоинструктор.БГ" ООД като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

Правила и условия за ползване

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене сайта като източник и неговият уеб адрес, а ако публикацията е в Интернет, той да бъде придружен с хипер-връзка към него. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън тази хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "Автоинструктор.БГ" ООД за съответния вид използване.

Ограничение на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните са базирани на външни източници *, а друга част са получени след значителни изчисления. Ние вярваме в тяхната точност, но не можем да гарантираме това пред трети страни. Ето защо представената информацията не следва да се разглежда като представена от позицията на "последна инстанция".

"Автоинструктор.БГ" ООД и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други произшествия на лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.

Материалите и услугите се предоставят на потребителите на "Автоинструктор.БГ" ООД без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. "Автоинструктор.БГ" ООД и отделни нейни служители не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако "Автоинструктор.БГ" ООД е била предупредена за възможността от възникването им. "Автоинструктор.БГ" ООД не гарантират акуратността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите. "Автоинструктор.БГ" ООД си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

Промени

"Автоинструктор.БГ" ООД може да преразгледа Правилата и условията за употреба на информацията в сайта по всяко време. Промените ще бъдат публикувани тук и влизат в сила от момента на публикуването им.


* Изпитните резултати са собственост на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и се използват според Закона за достъп до обществена информация.