Информация за изпитващ ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - БУРГАС


Град: БУРГАС - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БУРГАС

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4730
84%
Жени 2639
69%
Общо 7369
79%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 353
98%
B1, B, B+E 5821
74%
C1, C1+E, C, C+E 1032
95%
D1, D1+E, D, D+E 156
97%
Общо 7369
79%