Информация за изпитващ ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ - БУРГАС


Град: БУРГАС - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ БУРГАС

: 27 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4615
86%
Жени 2509
72%
Общо 7124
81%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 387
97%
B1, B, B+E 5602
76%
C1, C1+E, C, C+E 995
98%
D1, D1+E, D, D+E 117
98%
Общо 7124
81%