АВТОШКОЛА ТОНИ - 71 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 22 / 09 януари 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХЮСЕИН СМАИЛ РЕДЖЕБХЮСЕИН РЕДЖЕБ C ДА

Протокол: № 32 / 11 януари 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B НЕ
ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВАВАЛЕРИЯ ТОДОРОВА B ДА
ЛОРЕТА РАЙЧИНОВА ДЪБЕНСКАЛОРЕТА ДЪБЕНСКА B ДА

Протокол: № 43 / 13 януари 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДАНАИЛ ИВАНОВ КОСТАДИНОВДАНАИЛ КОСТАДИНОВ B ДА

Протокол: № 44 / 16 януари 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХРИСТО ВАНГЕЛОВ ШИМОВХРИСТО ШИМОВ D ДА

Протокол: № 55 / 18 януари 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНТОНИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВАНТОНИ ГЕОРГИЕВ C ДА
ОЛГА ЛИТВИН-КОЛЕВАОЛГА ЛИТВИН-КОЛЕВА B ДА
ПЕТЬО СТОЯНОВ ЛАМБОВПЕТЬО ЛАМБОВ D ДА
ТУНАЙ ИСУФ АПТУЛАТУНАЙ АПТУЛА C ДА

Протокол: № 70 / 24 януари 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
БОРИС ХРИСТОВ ДИМОВБОРИС ДИМОВ B ДА
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВИВАЙЛО ДИМИТРОВ B ДА

Протокол: № 78 / 25 януари 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЖЕЛЕВИВАЙЛО ЖЕЛЕВ B НЕ
КРИСТИАНА КРЪСТЕВА ЦАКОВАКРИСТИАНА ЦАКОВА B НЕ

Протокол: № 85 / 26 януари 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КРАСИМИР ДИМИТРОВ НИКОЛОВКРАСИМИР НИКОЛОВ C ДА

Протокол: № 95 / 31 януари 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВАСИЛ ЖИВКОВ КОМЕЛОВВАСИЛ КОМЕЛОВ C ДА
МИРОСЛАВ КУЦАРОВ КУЦАРОВМИРОСЛАВ КУЦАРОВ C+E ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 10 / 04 януари 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНТОНИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВАНТОНИ ГЕОРГИЕВ C ДА
ТУНАЙ ИСУФ АПТУЛАТУНАЙ АПТУЛА C ДА

Протокол: № 11 / 04 януари 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЗЛАТИНА НИКОЛОВА МАРИНОВАЗЛАТИНА МАРИНОВА B ДА

Протокол: № 27 / 10 януари 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВАСИЛ ЖИВКОВ КОМЕЛОВВАСИЛ КОМЕЛОВ C ДА
B ДА

Протокол: № 34 / 11 януари 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВНИКОЛАЙ НИКОЛОВ B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ
ХАСАН ХАЛИЛ ИСУФХАСАН ИСУФ C+E Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 4 / 03 януари 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХЮСЕИН СМАИЛ РЕДЖЕБХЮСЕИН РЕДЖЕБ C ДА

Протокол: № 58 / 18 януари 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КРАСИМИР ДИМИТРОВ НИКОЛОВКРАСИМИР НИКОЛОВ C ДА
ХАСАН ХАЛИЛ ИСУФХАСАН ИСУФ C+E НЕ

Протокол: № 59 / 18 януари 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДОБРЕВДИМИТЪР ДОБРЕВ C+E ДА
МИРОСЛАВ КУЦАРОВ КУЦАРОВМИРОСЛАВ КУЦАРОВ C+E НЕ

Протокол: № 73 / 24 януари 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВНИКОЛАЙ НИКОЛОВ B ДА

Протокол: № 75 / 24 януари 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИРОСЛАВ КУЦАРОВ КУЦАРОВМИРОСЛАВ КУЦАРОВ C+E ДА
ХАСАН ХАЛИЛ ИСУФХАСАН ИСУФ C+E ДА

Протокол: № 76 / 24 януари 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МАРИЯ ЯСЕНОВА ГЕОРГИЕВАМАРИЯ ГЕОРГИЕВА B ДА

Протокол: № 80 / 25 януари 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА КЬОСЕВАНАТАЛИЯ КЬОСЕВА B ДА

Протокол: № 82 / 25 януари 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЮМЕР ИФРАИМ МЕХМЕДЕМИНЮМЕР МЕХМЕДЕМИН D ДА

Протокол: № 9 / 04 януари 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МАРИЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВАМАРИЕЛА ТОДОРОВА B ДА
B НЕ

Протокол: № 97 / 31 януари 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АТАНАС ДЕЧЕВ ИВАНОВАТАНАС ИВАНОВ C+E ДА

Протокол: № 98 / 31 януари 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВКРАСИМИР КОСТАДИНОВ C+E ДА
ЯНКО ИВАНОВ ИВАНОВЯНКО ИВАНОВ C+E ДА