Изпитващи - София


Тук може да видите списък с всички изпитващи инспектори от вашият град, който съдържа следните показатели:

Брой проведени кормувания Общият брой проведени кормувания от дадения изпитващ.

Шанс за успех Процентът успешни явявания, който всъщност представлява статистическият шанс за успех при явяване на кормуване при дадения изпитващ. Колкото по - висок е този процент, толкова по - голям е шансът за успех.

Име на изпитващ Брой проведени кормувания Шанс за успех
1. ВЕНЦИСЛАВ СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ 457
42%
2. ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖКОВ ВЕНЦИСЛАВ БОЖКОВ 959
57%
3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ 5619
66%
4. ГЕОРГИ РАДOВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 4070
75%
5. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 455
77%
6. ДАНЧО ЙОТОВ ДРАГАНОВ ДАНЧО ДРАГАНОВ 5334
80%
7. ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ ДРАГОМИР ИВАНОВ 1405
79%
8. ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 5532
66%
9. ИВАН ЦЕКОВ ЦЕКОВ ИВАН ЦЕКОВ 5828
80%
10. ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ ИВО КРЪСТЕВ 3722
53%
11. КАЛОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ КАЛОЯН МИХАЙЛОВ 262
62%
12. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ЛЮБОМИР ИВАНОВ 553
67%
13. МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ МАРИН КОЛЕВ 4765
63%
14. МЛАДЕН БОРИСОВ МИЛЕВ МЛАДЕН МИЛЕВ 3565
74%
15. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ 6236
74%
16. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ НИКОЛАЙ СТОИЛОВ 5350
64%
17. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ 5676
65%
18. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ 3409
64%
19. ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ ПЕТЪР КОТЕВ 876
60%
20. РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КОМИТСКИ РАДОСЛАВ КОМИТСКИ 587
67%
21. РОБЕРТ МЕТОДИЕВ АЛЕКСИЕВ РОБЕРТ АЛЕКСИЕВ 3283
66%
22. СТЕФАН ИВАНОВ ЙОТОВ СТЕФАН ЙОТОВ 2852
62%
23. СТРАХИЛ МИЛАДИНОВ ПЕТКОВ СТРАХИЛ ПЕТКОВ 4866
66%
24. ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ТОНИ АНГЕЛОВ 6135
65%

 Ако "Брой проведени кормувания" е 0 това означава, че дадения изпитващ е провеждал само изпити по листовки.