Изпитващи - София


Тук може да видите списък с всички изпитващи инспектори от вашият град, който съдържа следните показатели:

Брой проведени кормувания Общият брой проведени кормувания от дадения изпитващ.

Шанс за успех Процентът успешни явявания, който всъщност представлява статистическият шанс за успех при явяване на кормуване при дадения изпитващ. Колкото по - висок е този процент, толкова по - голям е шансът за успех.

Име на изпитващ Брой проведени кормувания Шанс за успех
1. АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ АЛБЕРТ МИХАЙЛОВ 1996
66%
2. ВАСИЛ ЕМИЛОВ БАЖЛЕКОВ ВАСИЛ БАЖЛЕКОВ 556
63%
3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ 6173
67%
4. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 1123
75%
5. ДАНЧО ЙОТОВ ДРАГАНОВ ДАНЧО ДРАГАНОВ 5659
80%
6. ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 5899
67%
7. ИВАН ЦЕКОВ ЦЕКОВ ИВАН ЦЕКОВ 6373
80%
8. ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ ИВО КРЪСТЕВ 4192
54%
9. КАЛОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ КАЛОЯН МИХАЙЛОВ 848
63%
10. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ЛЮБОМИР ИВАНОВ 1431
69%
11. МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ МАРИН КОЛЕВ 5400
64%
12. МЛАДЕН БОРИСОВ МИЛЕВ МЛАДЕН МИЛЕВ 4063
74%
13. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ 6765
74%
14. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ 6145
65%
15. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ 3886
65%
16. ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ ПЕТЪР КОТЕВ 1368
62%
17. РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КОМИТСКИ РАДОСЛАВ КОМИТСКИ 1488
64%
18. РОБЕРТ МЕТОДИЕВ АЛЕКСИЕВ РОБЕРТ АЛЕКСИЕВ 3444
66%
19. СВИЛЕН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ СВИЛЕН АНДРЕЕВ 156
49%
20. СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ СЛАВЧО КАМЕНОВ 2205
82%
21. СТРАХИЛ МИЛАДИНОВ ПЕТКОВ СТРАХИЛ ПЕТКОВ 5359
66%
22. ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ТОНИ АНГЕЛОВ 6680
65%

 Ако "Брой проведени кормувания" е 0 това означава, че дадения изпитващ е провеждал само изпити по листовки.