Изпитващи - София


Тук може да видите списък с всички изпитващи инспектори от вашият град, който съдържа следните показатели:

Брой проведени кормувания Общият брой проведени кормувания от дадения изпитващ.

Шанс за успех Процентът успешни явявания, който всъщност представлява статистическият шанс за успех при явяване на кормуване при дадения изпитващ. Колкото по - висок е този процент, толкова по - голям е шансът за успех.

Име на изпитващ Брой проведени кормувания Шанс за успех
1. АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ АЛБЕРТ МИХАЙЛОВ 1707
67%
2. ВАСИЛ ЕМИЛОВ БАЖЛЕКОВ ВАСИЛ БАЖЛЕКОВ 256
64%
3. ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖКОВ ВЕНЦИСЛАВ БОЖКОВ 1521
58%
4. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ 5987
67%
5. ГЕОРГИ РАДOВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 4070
75%
6. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 930
75%
7. ДАНЧО ЙОТОВ ДРАГАНОВ ДАНЧО ДРАГАНОВ 5621
80%
8. ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 5813
67%
9. ИВАН ЦЕКОВ ЦЕКОВ ИВАН ЦЕКОВ 6178
80%
10. ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ ИВО КРЪСТЕВ 4007
53%
11. КАЛОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ КАЛОЯН МИХАЙЛОВ 698
63%
12. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ЛЮБОМИР ИВАНОВ 1140
69%
13. МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ МАРИН КОЛЕВ 5194
64%
14. МЛАДЕН БОРИСОВ МИЛЕВ МЛАДЕН МИЛЕВ 3892
73%
15. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ 6567
74%
16. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ НИКОЛАЙ СТОИЛОВ 5350
64%
17. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ 5987
65%
18. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ 3730
65%
19. ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ ПЕТЪР КОТЕВ 1176
62%
20. РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КОМИТСКИ РАДОСЛАВ КОМИТСКИ 1199
65%
21. РОБЕРТ МЕТОДИЕВ АЛЕКСИЕВ РОБЕРТ АЛЕКСИЕВ 3305
66%
22. СВИЛЕН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ СВИЛЕН АНДРЕЕВ 156
49%
23. СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ СЛАВЧО КАМЕНОВ 2055
82%
24. СТЕФАН ИВАНОВ ЙОТОВ СТЕФАН ЙОТОВ 2852
62%
25. СТРАХИЛ МИЛАДИНОВ ПЕТКОВ СТРАХИЛ ПЕТКОВ 5139
65%
26. ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ТОНИ АНГЕЛОВ 6459
65%

 Ако "Брой проведени кормувания" е 0 това означава, че дадения изпитващ е провеждал само изпити по листовки.