Изпитващи - София


Тук може да видите списък с всички изпитващи инспектори от вашият град, който съдържа следните показатели:

Брой проведени кормувания Общият брой проведени кормувания от дадения изпитващ.

Шанс за успех Процентът успешни явявания, който всъщност представлява статистическият шанс за успех при явяване на кормуване при дадения изпитващ. Колкото по - висок е този процент, толкова по - голям е шансът за успех.

Име на изпитващ Брой проведени кормувания Шанс за успех
1. АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ АЛБЕРТ МИХАЙЛОВ 2060
66%
2. БОРИС ПАВЛОВ ЕВТИМОВ БОРИС ЕВТИМОВ 56
64%
3. ВАСИЛ ЕМИЛОВ БАЖЛЕКОВ ВАСИЛ БАЖЛЕКОВ 615
64%
4. ВЕНЦИСЛАВ СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ 487
42%
5. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ 6201
67%
6. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 1149
76%
7. ДАНЧО ЙОТОВ ДРАГАНОВ ДАНЧО ДРАГАНОВ 5667
80%
8. ИВАН ЦЕКОВ ЦЕКОВ ИВАН ЦЕКОВ 6428
80%
9. ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ ИВО КРЪСТЕВ 4249
53%
10. КАЛОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ КАЛОЯН МИХАЙЛОВ 866
63%
11. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ЛЮБОМИР ИВАНОВ 1493
69%
12. МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ МАРИН КОЛЕВ 5462
64%
13. МЛАДЕН БОРИСОВ МИЛЕВ МЛАДЕН МИЛЕВ 4118
74%
14. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ 6792
74%
15. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ 6165
65%
16. ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ ПЕТЪР КОТЕВ 1411
62%
17. РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КОМИТСКИ РАДОСЛАВ КОМИТСКИ 1555
64%
18. РОБЕРТ МЕТОДИЕВ АЛЕКСИЕВ РОБЕРТ АЛЕКСИЕВ 3477
66%
19. СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ СЛАВЧО КАМЕНОВ 2236
81%
20. СТРАХИЛ МИЛАДИНОВ ПЕТКОВ СТРАХИЛ ПЕТКОВ 5423
66%
21. ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ТОНИ АНГЕЛОВ 6734
65%

 Ако "Брой проведени кормувания" е 0 това означава, че дадения изпитващ е провеждал само изпити по листовки.