Изпитващи - София


Тук може да видите списък с всички изпитващи инспектори от вашият град, който съдържа следните показатели:

Брой проведени кормувания Общият брой проведени кормувания от дадения изпитващ.

Шанс за успех Процентът успешни явявания, който всъщност представлява статистическият шанс за успех при явяване на кормуване при дадения изпитващ. Колкото по - висок е този процент, толкова по - голям е шансът за успех.

Име на изпитващ Брой проведени кормувания Шанс за успех
1. АЛБЕРТ АЛЕКСАНДРОВ МИХАЙЛОВ АЛБЕРТ МИХАЙЛОВ 1376
71%
2. ВЕНЦИСЛАВ СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ 457
42%
3. ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖКОВ ВЕНЦИСЛАВ БОЖКОВ 1192
58%
4. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕНЧЕВ ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ 5804
66%
5. ГЕОРГИ РАДOВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 4070
75%
6. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ 683
74%
7. ДАНЧО ЙОТОВ ДРАГАНОВ ДАНЧО ДРАГАНОВ 5427
80%
8. ЕМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ ЕМИЛ МИХАЙЛОВ 5618
67%
9. ИВАН ЦЕКОВ ЦЕКОВ ИВАН ЦЕКОВ 5997
80%
10. ИВО БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ ИВО КРЪСТЕВ 3843
53%
11. КАЛОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ КАЛОЯН МИХАЙЛОВ 429
62%
12. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ ЛЮБОМИР ИВАНОВ 809
68%
13. МАРИН ПЕТКОВ КОЛЕВ МАРИН КОЛЕВ 4907
63%
14. МЛАДЕН БОРИСОВ МИЛЕВ МЛАДЕН МИЛЕВ 3705
74%
15. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ 6416
74%
16. НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ НИКОЛАЙ СТОИЛОВ 5350
64%
17. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ 5806
65%
18. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ 3534
64%
19. ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ ПЕТЪР КОТЕВ 968
61%
20. РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ КОМИТСКИ РАДОСЛАВ КОМИТСКИ 853
66%
21. РОБЕРТ МЕТОДИЕВ АЛЕКСИЕВ РОБЕРТ АЛЕКСИЕВ 3287
66%
22. СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ СЛАВЧО КАМЕНОВ 1864
83%
23. СТЕФАН ИВАНОВ ЙОТОВ СТЕФАН ЙОТОВ 2852
62%
24. СТРАХИЛ МИЛАДИНОВ ПЕТКОВ СТРАХИЛ ПЕТКОВ 4973
65%
25. ТОНИ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ТОНИ АНГЕЛОВ 6267
64%

 Ако "Брой проведени кормувания" е 0 това означава, че дадения изпитващ е провеждал само изпити по листовки.