АВТОШКОЛА АВТО ХИТ 77 - Всички Градове



Протоколи от кормуване

Протокол: № 109 / 02 февруари 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ОСМАН ХАСАН МУСТАФАОСМАН МУСТАФА B ДА

Протокол: № 117 / 07 февруари 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НЕДЖИБЕ КЕМАЛ ХЮМЕТНЕДЖИБЕ ХЮМЕТ B ДА

Протокол: № 127 / 08 февруари 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ФАТМЕ БЕДРИ ЮМЕРФАТМЕ ЮМЕР B ДА

Протокол: № 128 / 08 февруари 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ДИНЕВАСИЛВИЯ ДИНЕВА B ДА

Протокол: № 139 / 10 февруари 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЕМЕТУЛА ХЮСЕИН АХМЕДЕМЕТУЛА АХМЕД B ДА

Протокол: № 146 / 20 февруари 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЮЛСЮМ ХАСАН ШАКИРГЮЛСЮМ ШАКИР B ДА

Протокол: № 158 / 22 февруари 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
САДИЕ СМАИЛ ХАСАНСАДИЕ ХАСАН B ДА

Протокол: № 159 / 22 февруари 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙШЕ ХАСАН ХЮСЕИНАЙШЕ ХЮСЕИН B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ
ВЕЙСЕЛ СЕБАХАТИНОВ АКИФОВВЕЙСЕЛ АКИФОВ B ДА

Протокол: № 171 / 24 февруари 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
УРФИЕ БЕЙТУЛА ОСМАНУРФИЕ ОСМАН B ДА

Протокол: № 173 / 27 февруари 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХАЙРИЕ АЛИ ИСМАИЛХАЙРИЕ ИСМАИЛ B ДА

Протокол: № 174 / 27 февруари 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙШЕ ХАСАН ХЮСЕИНАЙШЕ ХЮСЕИН B НЕ

Протокол: № 184 / 28 февруари 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ШЕРИФ МУСТАФА ХАСАНШЕРИФ ХАСАН B ДА



Протоколи от листовки

Протокол: № 105 / 01 февруари 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВЕЙСЕЛ СЕБАХАТИНОВ АКИФОВВЕЙСЕЛ АКИФОВ B ДА
ДЕНИЦА ТОДОРОВА БАРОВАДЕНИЦА БАРОВА B ДА

Протокол: № 106 / 01 февруари 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МЕХМЕДЕМИН ХЮСЕИН МЕХМЕДЕМИНМЕХМЕДЕМИН МЕХМЕДЕМИН B НЕ

Протокол: № 121 / 07 февруари 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МЕХМЕДЕМИН ХЮСЕИН МЕХМЕДЕМИНМЕХМЕДЕМИН МЕХМЕДЕМИН B НЕ

Протокол: № 131 / 08 февруари 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНИФЕ МУССА ИБРЯМАНИФЕ ИБРЯМ B ДА

Протокол: № 162 / 22 февруари 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЗИЙНЕБ МЕХМЕД МУСТАФОВАЗИЙНЕБ МУСТАФОВА B НЕ