АВТОШКОЛА ТОНИ - 71 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 390 / 04 април 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДРАГОМИР ВЛАДИМИРОВ ПОПОВДРАГОМИР ПОПОВ C+E ДА

Протокол: № 392 / 04 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИРИНА КОНСТАНТИНОВА ГЕНОВАИРИНА ГЕНОВА B ДА

Протокол: № 393 / 04 април 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВДИМИТЪР МИЛЕВ C ДА
ДИМИТЪР СВЕТЛОМИРОВ МУДЕВДИМИТЪР МУДЕВ C ДА

Протокол: № 404 / 05 април 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВАН РАДОСТИНОВ ПЕНЕВИВАН ПЕНЕВ C ДА

Протокол: № 414 / 06 април 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ НАЧЕВ НАКОВГЕОРГИ НАКОВ B ДА
СТОЯН СПАСОВ СТОИЛОВСТОЯН СТОИЛОВ A ДА

Протокол: № 417 / 07 април 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИНКО ИЛИЕВ СТОЯНОВМИНКО СТОЯНОВ C+E ДА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАМУКОВСТОЯН ПАМУКОВ A ДА

Протокол: № 419 / 07 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЯСЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВЯСЕН НИКОЛОВ A ДА

Протокол: № 430 / 11 април 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХЬОРЮ РЕДЖЕБ ХАЛИЛХЬОРЮ ХАЛИЛ C+E ДА

Протокол: № 432 / 11 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КАЛОЯНОВИЛИЯ КАЛОЯНОВ C+E ДА

Протокол: № 440 / 10 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЙОРДАН ВАНКОВ ВАСИЛЕВЙОРДАН ВАСИЛЕВ C ДА

Протокол: № 441 / 12 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КИЧКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВАКИЧКА ТОДОРОВА B НЕ

Протокол: № 442 / 12 април 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КРАСИМИР МИЛЧЕВ ТОТЕВКРАСИМИР ТОТЕВ A ДА

Протокол: № 449 / 18 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМО ДИМИТРОВ АНДРЕЕВДИМО АНДРЕЕВ B ДА
ТАТЯНА ЯНАКИЕВА БОЕВАТАТЯНА БОЕВА C+E ДА

Протокол: № 460 / 19 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ПЕТКО СТОЯНОВ СТОЯНОВПЕТКО СТОЯНОВ C+E ДА

Протокол: № 468 / 20 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НИКОЛ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВАНИКОЛ МИХАЙЛОВА B ДА

Протокол: № 471 / 20 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР РАДОСТИНОВ АНДРЕЕВДИМИТЪР АНДРЕЕВ C+E ДА

Протокол: № 518 / 27 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КИЧКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВАКИЧКА ТОДОРОВА B НЕ
НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ТУРМАНОВНИКОЛАЙ ТУРМАНОВ A ДА

Протокол: № 519 / 27 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ МАРИО ЗАХАРИЕВГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ A ДА
ДИМИТЪР КИРОВ ИНГИЛИЗОВДИМИТЪР ИНГИЛИЗОВ C+E ДА
КАЛОЯН ДИМИТРОВ БЕЛЕВКАЛОЯН БЕЛЕВ C ДА
ЮЛИ ВИОЛЕТОВ ТОДОРОВЮЛИ ТОДОРОВ B ДА

Протокол: № 520 / 27 април 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВАН ТОДОРОВ ЧЕЛЕБИЕВИВАН ЧЕЛЕБИЕВ C+E ДА

Протокол: № 521 / 27 април 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЯНИ ГЕОРГИЕВ МЕЛЕШКОВЯНИ МЕЛЕШКОВ C+E ДА

Протокол: № 525 / 28 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КРАСИМИР НЕВЕНОВ СТОЯНОВКРАСИМИР СТОЯНОВ A ДА

Протокол: № 527 / 28 април 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЯНИ ПЕНЧЕВ МУНДРЕВЯНИ МУНДРЕВ A ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 385 / 03 април 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР СЪБЕВ МИХНЕВДИМИТЪР МИХНЕВ B ДА
ИВЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ЧИЛИНГИРОВАИВЕЛИНА ЧИЛИНГИРОВА B ДА

Протокол: № 395 / 04 април 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЮЛИ ВИОЛЕТОВ ТОДОРОВЮЛИ ТОДОРОВ B НЕ

Протокол: № 397 / 04 април 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИТКО ПЕТРОВ МИНЧЕВМИТКО МИНЧЕВ C+E ДА

Протокол: № 399 / 04 април 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ТОДОР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВТОДОР АТАНАСОВ B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 400 / 04 април 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ B НЕ

Протокол: № 405 / 05 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
C Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 406 / 05 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХЬОРЮ РЕДЖЕБ ХАЛИЛХЬОРЮ ХАЛИЛ C+E ДА

Протокол: № 408 / 05 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВАН ТОДОРОВ ЧЕЛЕБИЕВИВАН ЧЕЛЕБИЕВ C+E ДА

Протокол: № 409 / 05 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР РАДОСТИНОВ АНДРЕЕВДИМИТЪР АНДРЕЕВ C+E ДА

Протокол: № 422 / 10 април 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ТАТЯНА ЯНАКИЕВА БОЕВАТАТЯНА БОЕВА C+E ДА

Протокол: № 428 / 10 април 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙДЪН ФЕДАИЛ АЛИАЙДЪН АЛИ C НЕ
ДИМО ДИМИТРОВ АНДРЕЕВДИМО АНДРЕЕВ B ДА
ПЕТКО СТОЯНОВ СТОЯНОВПЕТКО СТОЯНОВ C+E ДА

Протокол: № 451 / 18 април 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА БАНГОВАГАЛЯ БАНГОВА B ДА

Протокол: № 453 / 18 април 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР КИРОВ ИНГИЛИЗОВДИМИТЪР ИНГИЛИЗОВ C+E ДА

Протокол: № 456 / 18 април 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ B ДА

Протокол: № 465 / 19 април 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИЛИЯН ИВАНОВ БОБЧЕВИЛИЯН БОБЧЕВ C+E ДА
ЮЛИ ВИОЛЕТОВ ТОДОРОВЮЛИ ТОДОРОВ B ДА

Протокол: № 466 / 19 април 2017 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КАЛОЯН ДИМИТРОВ БЕЛЕВКАЛОЯН БЕЛЕВ C ДА
B НЕ ЧЛ. 157

Протокол: № 485 / 24 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВЕВГЕНИ АНГЕЛОВ B ДА
СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВАСТАНИМИРА АНГЕЛОВА B ДА

Протокол: № 487 / 24 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИЛЕН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВМИЛЕН ИВАНОВ B ДА
РЕНЕТА МАРИЯНОВА ДИМОВАРЕНЕТА ДИМОВА B ДА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВТОДОР АТАНАСОВ B ДА

Протокол: № 489 / 24 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙДЪН ФЕДАИЛ АЛИАЙДЪН АЛИ C ДА

Протокол: № 492 / 24 април 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА СТАНКОВАДАНИЕЛА СТАНКОВА B ДА
НАТАЛИЯ ЮЛИЯНОВА ИЛИЕВАНАТАЛИЯ ИЛИЕВА B ДА
СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВСВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ B ДА

Протокол: № 498 / 25 април 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВЕЛИН МЕТОДИЕВ НАЗЪРОВИВЕЛИН НАЗЪРОВ C+E ДА
ЙОРДАН ЖЕЛЕВ ЙОРДАНОВЙОРДАН ЙОРДАНОВ C ДА

Протокол: № 499 / 25 април 2017 г.

Изпитващ: КАЛИНКА ДИМИТРОВА ДИКОВА

Изпитващ: КАЛИНКА ДИКОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B НЕ ЧЛ. 157
ЯНИ ГЕОРГИЕВ МЕЛЕШКОВЯНИ МЕЛЕШКОВ C+E ДА

Протокол: № 512 / 26 април 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОНЯРОВГЕОРГИ КОНЯРОВ B ДА
КРАСИМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВКРАСИМИР ИЛИЕВ C ДА

Протокол: № 531 / 28 април 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧОЛАКОВДИМИТЪР ЧОЛАКОВ B ДА

Протокол: № 534 / 28 април 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ТОНЯ ДИНЕВА ДИНЕВА-КОДЖУКЛИЕВАТОНЯ ДИНЕВА-КОДЖУКЛИЕВА B НЕ ЧЛ. 157