АВТОШКОЛА ТОНИ - 71 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 1704 / 01 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ КОЛЕВ ТЕНЕВГЕОРГИ ТЕНЕВ B ДА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВАЛИЛИЯ ДИМИТРОВА B ДА
МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВМАРТИН АЛЕКСИЕВ A1 ДА

Протокол: № 1727 / 05 декември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВЕЛИН ЖИВКОВ ДОЙЧЕВВЕЛИН ДОЙЧЕВ C+E ДА
ИВАН ХРИСИМИРОВ ПОПОВИВАН ПОПОВ C ДА
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВНИКОЛАЙ ПЕТРОВ C ДА
ПЕТКО ГРАДЕВ ХРИСТОВПЕТКО ХРИСТОВ C+E ДА
РАДОСТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВРАДОСТИН ДИМИТРОВ C+E ДА

Протокол: № 1730 / 06 декември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА НОНЕВАДЕСИСЛАВА НОНЕВА B НЕ

Протокол: № 1820 / 20 декември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МЕХМЕД МЕХМЕД ОСМАНМЕХМЕД ОСМАН C+E ДА

Протокол: № 1821 / 20 декември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХЮСЕИН МЕХМЕД ДЖЕМИЛХЮСЕИН ДЖЕМИЛ D ДА

Протокол: № 1830 / 21 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВАНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВАИВАНА ДИМИТРОВА B ДА

Протокол: № 1855 / 29 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНГЕЛ СИВЕНОВ СИВЕНОВАНГЕЛ СИВЕНОВ C+E ДА
ДЕНКА РАДЕВА ТАНЕВАДЕНКА ТАНЕВА B НЕ
ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА НОНЕВАДЕСИСЛАВА НОНЕВА B ДА
ДИМИТЪР МАРИЯНОВ БЕЛЧЕВДИМИТЪР БЕЛЧЕВ B ДА
МАРИЯ НАЧЕВА НАКОВАМАРИЯ НАКОВА B ДА
НАДЯ ДИМОВА ТОДОРОВАНАДЯ ТОДОРОВА B ДА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КОВАЧЕВАХРИСТИНА КОВАЧЕВА B ДА
ШЕФКИ РАФЕТ ЮЗЕИРШЕФКИ ЮЗЕИР C ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 1711 / 04 декември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВНИКОЛАЙ ПЕТРОВ C ДА

Протокол: № 1715 / 04 декември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ШУКРИЕ ШУКРИЕВА ХАЛИЛОВАШУКРИЕ ХАЛИЛОВА B ДА

Протокол: № 1717 / 04 декември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ ПЕТКОВ МИЛАНОВГЕОРГИ МИЛАНОВ C НЕ

Протокол: № 1720 / 05 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ФИЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВАФИЛКА ПЕТРОВА B ДА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КОВАЧЕВАХРИСТИНА КОВАЧЕВА B ДА

Протокол: № 1733 / 06 декември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПАНКОВПЕТЪР ПАНКОВ C+E ДА
РАМАДАН РОЗАЛИНОВ МИХАЙЛОВРАМАДАН МИХАЙЛОВ B ДА
ХЮСЕИН МЕХМЕД ДЖЕМИЛХЮСЕИН ДЖЕМИЛ D ДА

Протокол: № 1737 / 06 декември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B НЕ
РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВРАДОСЛАВ ЗЛАТЕВ B ДА
ШЕФКИ РАФЕТ ЮЗЕИРШЕФКИ ЮЗЕИР C ДА

Протокол: № 1742 / 07 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РУМЯНА ИВАНОВА ЦАНЕВАРУМЯНА ЦАНЕВА B ДА

Протокол: № 1745 / 07 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ЛИРКОВТЕОДОР ЛИРКОВ B ДА

Протокол: № 1751 / 08 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНГЕЛ СИВЕНОВ СИВЕНОВАНГЕЛ СИВЕНОВ C+E ДА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ЯНКОВАВАЛЕНТИНА ЯНКОВА B ДА
МАРИЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВМАРИЯН ДИМИТРОВ C ДА

Протокол: № 1762 / 11 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ ПЕТКОВ МИЛАНОВГЕОРГИ МИЛАНОВ C НЕ

Протокол: № 1767 / 11 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНОВГЕОРГИ ИВАНОВ B ДА

Протокол: № 1771 / 12 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВАЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ C+E НЕ

Протокол: № 1783 / 13 декември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНГЕЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ B ДА
МАРИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВАМАРИЯ АТАНАСОВА B ДА

Протокол: № 1802 / 18 декември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 1823 / 20 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ФАТМЕ ЕРЕДЖЕБ ЮСЕИНФАТМЕ ЮСЕИН C ДА

Протокол: № 1826 / 20 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B НЕ

Протокол: № 1834 / 21 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ C ДА
B ДА

Протокол: № 1836 / 21 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВАЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ C+E ДА