АВТОШКОЛА АВТО ХИТ 77 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 1730 / 06 декември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЬОКАН ХЮСЕИН ХАСАНГЬОКАН ХАСАН B ДА
B ДА
ФАЗИЛЕ МУСТАФА ИСМАИЛФАЗИЛЕ ИСМАИЛ B ДА

Протокол: № 1750 / 08 декември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СМАИЛ АХМЕД СМАИЛСМАИЛ СМАИЛ B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 1770 / 12 декември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДУРДАНИЕ ШАБАН МЕХМЕДДУРДАНИЕ МЕХМЕД B ДА
НАЗИФЕ ХАЙРУЛА СМАИЛНАЗИФЕ СМАИЛ B ДА

Протокол: № 1799 / 18 декември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СМАИЛ АХМЕД СМАИЛСМАИЛ СМАИЛ B ДА

Протокол: № 1821 / 20 декември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙШЕ ЕРЕДЖЕБ БЕЙТУЛААЙШЕ БЕЙТУЛА B НЕ
ГЮЛДЖАН ШАБАН ХЮСЕИНГЮЛДЖАН ХЮСЕИН B ДА
ЕМНЕ МЕХМЕД АЛИЕМНЕ АЛИ B ДА
ЗИЙНЕБ ХЮСЕИН БАСРИЗИЙНЕБ БАСРИ B ДА
ФАТМЕ НАСЪФ ОСМАНФАТМЕ ОСМАН B ДА

Протокол: № 1850 / 28 декември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХАДЖЕР НЕДЖИБ РАШИДХАДЖЕР РАШИД B ДА
ЮРКЮШ АЛИОСМАН ИСМАИЛЮРКЮШ ИСМАИЛ B ДА

Протокол: № 1854 / 29 декември 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НИХАЛ БАРЪШ ХЮСНЮНИХАЛ ХЮСНЮ B ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 1724 / 05 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХРИСТО КОСТАДИНОВ КАЙМАКАНСКИХРИСТО КАЙМАКАНСКИ B НЕ

Протокол: № 1731 / 06 декември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙШЕ ХЮСЕИН МЕХМЕДАЙШЕ МЕХМЕД B НЕ
МИЙРЕМ ХЮСЕИН МУСТАФАМИЙРЕМ МУСТАФА B ДА
ХЮСЕИН РАМАДАН ХЮСЕИНХЮСЕИН ХЮСЕИН B ДА

Протокол: № 1741 / 07 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СЕМРА НИХАТ ХАЛИЛСЕМРА ХАЛИЛ B ДА

Протокол: № 1753 / 08 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНИФЕ САЛИ РЮСТЕМАНИФЕ РЮСТЕМ B ДА
ФАТМЕ МЕХМЕД МЕХМЕДФАТМЕ МЕХМЕД B ДА
ФЕТИЕ МЕХМЕД АХМЕДФЕТИЕ АХМЕД B ДА

Протокол: № 1762 / 11 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЕМИНЕ ХЮСЕИН САИДЕМИНЕ САИД B ДА

Протокол: № 1764 / 11 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЮЛТЕС ЮМЕР МЕХМЕДГЮЛТЕС МЕХМЕД B ДА

Протокол: № 1765 / 11 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ФАТМЕ ЕНВЕР МЕХМЕДФАТМЕ МЕХМЕД B ДА

Протокол: № 1771 / 12 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИРИЕМ МЕХМЕДАЛИ СЮЛЕЙМАНМИРИЕМ СЮЛЕЙМАН B ДА

Протокол: № 1775 / 12 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИЙРЕМ НЕДЖАТИ ШУКРИМИЙРЕМ ШУКРИ B ДА
B ДА

Протокол: № 1776 / 12 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙШЕ ХЮСЕИН МЕХМЕДАЙШЕ МЕХМЕД B ДА

Протокол: № 1786 / 13 декември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ТАНЯ ПЕНКОВА ВЕЛИКОВАТАНЯ ВЕЛИКОВА B ДА

Протокол: № 1788 / 13 декември 2017 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИЙРЕМ АДИЛ ИСАМИЙРЕМ ИСА B ДА
САНИЕ ХАСАН ЮСЕИНСАНИЕ ЮСЕИН B ДА

Протокол: № 1802 / 18 декември 2017 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
БЕДРИ АХМЕД АЛИБЕДРИ АЛИ B НЕ
ХАТЧЕ ХЮСЕИН ХЮСЕИНХАТЧЕ ХЮСЕИН B НЕ

Протокол: № 1811 / 19 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИЙРЕМ ХЮСЕИН МЕДЖИТМИЙРЕМ МЕДЖИТ B ДА

Протокол: № 1817 / 19 декември 2017 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МЕРАЛ ХАСАН СЮЛЕЙМАНМЕРАЛ СЮЛЕЙМАН B ДА

Протокол: № 1823 / 20 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙЛИН РАМАДАНОВА ТАХИРОВААЙЛИН ТАХИРОВА B ДА
B НЕ

Протокол: № 1828 / 20 декември 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НАЙЛЕ ФЕИМ ХАБИБУЛАНАЙЛЕ ХАБИБУЛА B ДА