АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 847 / 01 юни 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КАЛИН ТОДОРОВ ГАВРАИЛОВКАЛИН ГАВРАИЛОВ C+E ДА

Протокол: № 851 / 04 юни 2018 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НЕРИМАН ХЮСЕИН ЕХЛИМАННЕРИМАН ЕХЛИМАН B ДА

Протокол: № 895 / 08 юни 2018 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВАГЕРГАНА ХРИСТОВА B ДА
МАГДАЛЕНА МИЛЕНОВА ДОБРЕВАМАГДАЛЕНА ДОБРЕВА B НЕ
СЕВИЛДЖАН НЕРМЕДИН ХАСАНСЕВИЛДЖАН ХАСАН B ДА

Протокол: № 922 / 13 юни 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИНКО РУСКОВ РУСЕВДИНКО РУСЕВ C ДА
МЕРТ МЕХМЕД ЧАНДЖИМЕРТ ЧАНДЖИ B ДА
B ДА

Протокол: № 932 / 14 юни 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЕМИНЕ МУСТАФА ХЮСЕИНЕМИНЕ ХЮСЕИН B ДА
РЕВАСИЕ АМЕД МУСТАФАРЕВАСИЕ МУСТАФА B ДА

Протокол: № 937 / 15 юни 2018 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНИТА АНГЕЛОВА СТОЯНОВААНИТА СТОЯНОВА B ДА

Протокол: № 962 / 20 юни 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B ДА

Протокол: № 974 / 21 юни 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДАНИЕЛА МАРИНОВА ВОЙНОВАДАНИЕЛА ВОЙНОВА B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 979 / 22 юни 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДАНИЕЛА ГРОЗДАНОВА МИХАЛЕВАДАНИЕЛА МИХАЛЕВА B ДА

Протокол: № 981 / 25 юни 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ШИНАСИ КЯМИЛ ХЮСМЕНШИНАСИ ХЮСМЕН C+E ДА

Протокол: № 993 / 26 юни 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВДИЯН ДИМИТРОВ C ДА
МАГДАЛЕНА НЕДКОВА НЕДКОВАМАГДАЛЕНА НЕДКОВА B ДА
СИНАН КЯЗИМ АДЕМСИНАН АДЕМ C НЕПротоколи от листовки

Протокол: № 1008 / 27 юни 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НЕДЖМИЯ КАДИР АКИФНЕДЖМИЯ АКИФ B ДА
ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХЮСЕИНХЮСЕИН ХЮСЕИН B НЕ

Протокол: № 856 / 04 юни 2018 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЛИМПЕРОВ

Изпитващ: КРАСИМИР ЛИМПЕРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МАГДАЛЕНА НЕДКОВА НЕДКОВАМАГДАЛЕНА НЕДКОВА B ДА
B НЕ
СИНАН КЯЗИМ АДЕМСИНАН АДЕМ C ДА

Протокол: № 865 / 05 юни 2018 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РОСТИСЛАВА СТАМОВА ДИМОВАРОСТИСЛАВА ДИМОВА B ДА

Протокол: № 946 / 18 юни 2018 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B НЕ

Протокол: № 968 / 20 юни 2018 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АТЧА ВАЛЕРИЕВНА ЕМИЛОВААТЧА ЕМИЛОВА B ДА

Протокол: № 969 / 20 юни 2018 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СЛАВЧО МИШЕВ ЩЕРИОНОВСЛАВЧО ЩЕРИОНОВ B НЕ ЧЛ. 157

Протокол: № 984 / 25 юни 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВДИЯН ДИМИТРОВ C ДА

Протокол: № 999 / 26 юни 2018 г.

Изпитващ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЛИМПЕРОВ

Изпитващ: КРАСИМИР ЛИМПЕРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДАМЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВДАМЯН ГЕОРГИЕВ C ДА
МОНИКА КРЕМЕНОВА БАЙЧЕВАМОНИКА БАЙЧЕВА B ДА