АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 192 / 02 февруари 2018 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИЛИНА СТОЯНОВА ЯНАКИЕВАИЛИНА ЯНАКИЕВА B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 206 / 06 февруари 2018 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ФАТМЕ АЛИ КЯМИЛФАТМЕ КЯМИЛ B ДА
ХЮСЕИН МУСТАФА ХЮСЕИНХЮСЕИН ХЮСЕИН B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 223 / 07 февруари 2018 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
БЕКИР РУЖДИ МУХАРЕМБЕКИР МУХАРЕМ C+E ДА
ИВЕЛИН ХРИСТОВ АТАНАСОВИВЕЛИН АТАНАСОВ C+E ДА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КУТЕВЙОРДАН КУТЕВ C+E ДА
КЕАЗИМ МЕХМЕД СМАИЛКЕАЗИМ СМАИЛ C+E ДА
ХЮСЕИН ШАБАН МУСТАФАХЮСЕИН МУСТАФА C+E ДА

Протокол: № 241 / 13 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЛИ ЮСЕИН АЛИАЛИ АЛИ B ДА
ХЮСЕИН МУСТАФА ХЮСЕИНХЮСЕИН ХЮСЕИН B ДА

Протокол: № 251 / 14 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЮЛДЖАН ОСМАН ХАМЗАГЮЛДЖАН ХАМЗА B ДА
ЕМЕТУЛА АДЕМ ХЮСЕИНЕМЕТУЛА ХЮСЕИН B НЕ

Протокол: № 252 / 14 февруари 2018 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВАГАЛИНА СТЕФАНОВА B ДА

Протокол: № 262 / 15 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МАРИО СТАНИМИРОВ ХРИСТОВМАРИО ХРИСТОВ B ДА

Протокол: № 268 / 16 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХАТЧЕ ХАСАН ИБРЯМХАТЧЕ ИБРЯМ B ДА

Протокол: № 279 / 19 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГАБРИЕЛА ЕМИЛОВА НИКОЛОВАГАБРИЕЛА НИКОЛОВА B ДА

Протокол: № 288 / 20 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АХМЕД ШУКРИ АХМЕДАХМЕД АХМЕД B ДА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВАМАРИЙКА ВАСИЛЕВА B НЕ

Протокол: № 298 / 21 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СМАИЛ КЕМАЛ ХЮМЕТСМАИЛ ХЮМЕТ C НЕ
ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЮСЕИНХЮСЕИН ЮСЕИН C НЕ

Протокол: № 308 / 22 февруари 2018 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АПТУЛА ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕДАПТУЛА МЕХМЕД B ДА
ХЮСЕИН ИСМАИЛ АДЕМХЮСЕИН АДЕМ B ДА

Протокол: № 310 / 23 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА НИКОЛОВАДАНИЕЛА НИКОЛОВА B ДА
ЕМЕТУЛА АДЕМ ХЮСЕИНЕМЕТУЛА ХЮСЕИН B ДА

Протокол: № 313 / 26 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ПЕТЯ ЯНЧЕВА ЛЕВЕНОВАПЕТЯ ЛЕВЕНОВА B НЕПротоколи от листовки

Протокол: № 201 / 05 февруари 2018 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B НЕ

Протокол: № 217 / 07 февруари 2018 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВАГАЛИНА СТЕФАНОВА B ДА
СМАИЛ КЕМАЛ ХЮМЕТСМАИЛ ХЮМЕТ C ДА
ХЮСЕИН ИСМАИЛ АДЕМХЮСЕИН АДЕМ B ДА
ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЮСЕИНХЮСЕИН ЮСЕИН C ДА

Протокол: № 221 / 07 февруари 2018 г.

Изпитващ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ДИМО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВАН ВЕЛКОВ АТАНАСОВИВАН АТАНАСОВ B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 274 / 16 февруари 2018 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АДИЛЕ СЕИД ОСМАНАДИЛЕ ОСМАН B ДА
АТАНАС ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВАТАНАС ЯНАКИЕВ B НЕ
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВАДЕСИСЛАВА ИВАНОВА B ДА
ИВЕЛИНА ДАНИЕЛОВА ДАЧЕВАИВЕЛИНА ДАЧЕВА B ДА
B НЕ
ПЕТЯ ЯНЕВА МИРЧЕВАПЕТЯ МИРЧЕВА B ДА
B НЕ

Протокол: № 319 / 26 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МЕХМЕД ФЕВЗИ САЛИММЕХМЕД САЛИМ B ДА
B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 335 / 28 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МАРИЯ ТОДОРОВА КУТЕВАМАРИЯ КУТЕВА C ДА
ХАКАН ХАЛИМОВ МЮМЮНОВХАКАН МЮМЮНОВ C ДА

Протокол: № 338 / 28 февруари 2018 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИЛЯН ПЕТРОВ КАРАМАНОВДИЛЯН КАРАМАНОВ C ДА
ДИМИТЪР ХАРАЛАМБОВ ДИМИТРОВДИМИТЪР ДИМИТРОВ C ДА
ЕРЕДЖЕБ МУХАМЕР ЮСУФЕРЕДЖЕБ ЮСУФ C+E Неявил се НЕЯВИЛ СЕ
ИСА МЕХМЕД АХМЕДИСА АХМЕД C+E Неявил се НЕЯВИЛ СЕ
МЕХМЕДАЛИ ВЕЙСЕЛ ЯКУБМЕХМЕДАЛИ ЯКУБ C+E Неявил се НЕЯВИЛ СЕ