АВТОШКОЛА АВТО ХИТ 77 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 193 / 01 март 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НЕДЖИБЕ МЕХМЕД ШЕВКЕДНЕДЖИБЕ ШЕВКЕД B ДА

Протокол: № 195 / 01 март 2017 г.

Изпитващ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

Изпитващ: ЙОРДАН ПЕТКОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МУРТАЗА АДЕМ МУСТАФАМУРТАЗА МУСТАФА B ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 198 / 01 март 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЗИЙНЕБ МЕХМЕД МУСТАФОВАЗИЙНЕБ МУСТАФОВА B ДА
ХАТЧЕ ДЖЕЛИЛ ДЖЕЛИЛХАТЧЕ ДЖЕЛИЛ B ДА

Протокол: № 199 / 01 март 2017 г.

Изпитващ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

Изпитващ: ДИНКО ТЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ПРОДАНОВАПЛАМЕНА ПРОДАНОВА B ДА
ТАНЯ ИВАНОВА АТАНАСОВАТАНЯ АТАНАСОВА B НЕ
ХАЛИЛ РУЖДИ ХАЛИЛХАЛИЛ ХАЛИЛ B ДА