АВТОШКОЛА УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 159 / 10 февруари 2016 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЗИМЕ МУСА МУСААЗИМЕ МУСА B ДА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВАВАНЯ СТОЯНОВА B ДА
B НЕ
ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ АНДОНОВГЕОРГИ АНДОНОВ B ДА
B ДА
B НЕ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВАМАРИЯ ИЛИЕВА B НЕ
МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ КАРАСТОЯНОВМАРТИН КАРАСТОЯНОВ B НЕ
МОНИКА БОЖИДАРОВ БОЖАНОВАМОНИКА БОЖАНОВА B ДА
РОСИЦА КОСТОВА НИКОЛОВАРОСИЦА НИКОЛОВА B ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 155 / 10 февруари 2016 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B ДА
ЮНЗИЛЕ НУРУЛА СМАИЛЮНЗИЛЕ СМАИЛ B ДА

Протокол: № 156 / 10 февруари 2016 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ИВАНОВЛЮБОМИР ИВАНОВ B ДА

Протокол: № 157 / 10 февруари 2016 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА ТОДОРОВАНАДЕЖДА ТОДОРОВА B ДА
РУМЕН ПЛАМЕНОВ КУРТЕВРУМЕН КУРТЕВ B ДА

Протокол: № 158 / 10 февруари 2016 г.

Изпитващ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ МИЛЕНОВ МЕНЧЕВГЕОРГИ МЕНЧЕВ B ДА
ЕЛЕНА КИРОВА ПЛЕШЕВАЕЛЕНА ПЛЕШЕВА B ДА
КАЛИНА ДИМИТРОВА ГЕНОВАКАЛИНА ГЕНОВА B НЕ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ АВРАМОВКРАСИМИР АВРАМОВ B ДА
МАРИНА КОСТОВА ВАСИЛЕВАМАРИНА ВАСИЛЕВА B ДА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПАЦЕВАПЕТЯ ПАЦЕВА B ДА
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВАСТАНИСЛАВА ИЛИЕВА B НЕ
СТЕФАН СТАНИСЛАВОВ НЕДЕВСТЕФАН НЕДЕВ B ДА
B НЕ