АВТОШКОЛА МАРИЕЛА - ПОПОВИ - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 69 / 20 януари 2016 г.

Изпитващ: СТОЯН КОЛЕВ ЧЕЛЕБИЕВ

Изпитващ: СТОЯН ЧЕЛЕБИЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙХАН ХАЛИЛ МЮМЮНАЙХАН МЮМЮН C+E НЕ
КАЛОЯН ЖИВКОВ КОЛЕВКАЛОЯН КОЛЕВ C ДА
ЮМЕР ХЮСЕИН МЕХМЕДЮМЕР МЕХМЕД C+E НЕПротоколи от листовки

Протокол: № 71 / 20 януари 2016 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕОРГИ ЖИВКОВ АНГЕЛОВГЕОРГИ АНГЕЛОВ C ДА
МИНЧО СТОИЛОВ СТАНЧЕВМИНЧО СТАНЧЕВ B НЕ
РАДОСТИН АТАНАСОВ ЖЕКОВРАДОСТИН ЖЕКОВ C+E ДА

Протокол: № 73 / 20 януари 2016 г.

Изпитващ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

Изпитващ: АСПАРУХ МИЗОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
БАЙРАМ ШЕРИФ ШЕРИФБАЙРАМ ШЕРИФ B ДА