АВТОШКОЛА КАЛИ - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 674 / 30 май 2017 г.

Изпитващ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ

Изпитващ: МИЛКО ЛЮЦКАНОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНТОНИО МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВАНТОНИО АЛЕКСИЕВ B НЕ
B ДА
ГАЛИНА РУМЕНОВА УЗУНОВАГАЛИНА УЗУНОВА B НЕ
ДЕНИСЛАВ ТОДОРОВ СИВЕВДЕНИСЛАВ СИВЕВ B ДА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВНИКОЛАЙ НИКОЛОВ A2 Неявил се НЕЯВИЛ СЕ
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВАСВЕТЛА ЧОБАНОВА B ДА
СИМЕОН МАРИНОВ БРАТАНОВСИМЕОН БРАТАНОВ A2 ДА
B ДА
СТЕФАН МАРИНОВ ДИМИТРОВСТЕФАН ДИМИТРОВ A2 ДА

Протокол: № 675 / 30 май 2017 г.

Изпитващ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ

Изпитващ: ИЛКО ПЕНЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B ДА
ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВВЕСЕЛИН ПЕТРОВ B НЕПротоколи от листовки

Протокол: № 678 / 30 май 2017 г.

Изпитващ: ДАРЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

Изпитващ: ДАРЯ ТОДОРОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 680 / 30 май 2017 г.

Изпитващ: ДАРЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

Изпитващ: ДАРЯ ТОДОРОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СТЕФАН ГЕНОВ ИВАНОВСТЕФАН ИВАНОВ C ДА

Протокол: № 681 / 30 май 2017 г.

Изпитващ: ДАРЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

Изпитващ: ДАРЯ ТОДОРОВА

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АТАНАС ВАНЕВ ПЕТРОВАТАНАС ПЕТРОВ C Неявил се НЕЯВИЛ СЕ
ДАНАИЛ ВАСКОВ ГЕОРГИЕВДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ C+E ДА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВИВАЙЛО ХРИСТОВ C+E ДА
КИРИЛ РАЙКОВ ХРИСТОВКИРИЛ ХРИСТОВ C ДА
МЕТИН ОСМАН НУРИМЕТИН НУРИ C+E ДА