Информация за изпитващ МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ - ВАРНА


Град: ВАРНА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВАРНА

: 27 октомври 2014 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3335
72%
Жени 2331
52%
Общо 5666
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 264
88%
B1, B, B+E 4590
58%
C1, C1+E, C, C+E 722
88%
D1, D1+E, D, D+E 78
91%
Общо 5666
64%