АВТОШКОЛА АВТО ХИТ 77 - Всички ГрадовеПротоколи от листовки

Протокол: № 33 / 11 януари 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙШЕ ХЮСЕИН ЕРЕДЖЕБАЙШЕ ЕРЕДЖЕБ B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ
ФАТМЕ НЕЖДЕТ ЕРЕДЖЕБФАТМЕ ЕРЕДЖЕБ B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ
ШАСИНЕ ХАСАН МЕХМЕДШАСИНЕ МЕХМЕД B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ

Протокол: № 34 / 11 януари 2017 г.

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Изпитващ: ЖИВКО ДИМИТРОВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
УРФИЕ БЕЙТУЛА ОСМАНУРФИЕ ОСМАН B Неявил се НЕЯВИЛ СЕ