Информация за изпитващ БИСЕР ЧЕРНЕВ БЕЕВ - СТАРА ЗАГОРА


Град: СТАРА ЗАГОРА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СТАРА ЗАГОРА

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при БИСЕР ЧЕРНЕВ БЕЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3295
87%
Жени 2171
78%
Общо 5466
83%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при БИСЕР ЧЕРНЕВ БЕЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 405
95%
B1, B, B+E 4267
80%
C1, C1+E, C, C+E 688
95%
D1, D1+E, D, D+E 106
97%
Общо 5466
83%