Изпитващи - Стара Загора


Тук може да видите списък с всички изпитващи инспектори от вашият град, който съдържа следните показатели:

Брой проведени кормувания Общият брой проведени кормувания от дадения изпитващ.

Шанс за успех Процентът успешни явявания, който всъщност представлява статистическият шанс за успех при явяване на кормуване при дадения изпитващ. Колкото по - висок е този процент, толкова по - голям е шансът за успех.

Име на изпитващ Брой проведени кормувания Шанс за успех
1. БИСЕР ЧЕРНЕВ БЕЕВ БИСЕР БЕЕВ 5466
83%
2. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ПАУНОВ НИКОЛАЙ ПАУНОВ 2565
77%
3. СЕВДАЛИН ЗДРАВКОВ АРНАУДОВ СЕВДАЛИН АРНАУДОВ 4537
61%
4. ЯНЧО ДИНКОВ БАКАЛОВ ЯНЧО БАКАЛОВ 4778
77%

 Ако "Брой проведени кормувания" е 0 това означава, че дадения изпитващ е провеждал само изпити по листовки.