Информация за изпитващ СЕВДАЛИН ЗДРАВКОВ АРНАУДОВ - СТАРА ЗАГОРА


Град: СТАРА ЗАГОРА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СТАРА ЗАГОРА

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СЕВДАЛИН ЗДРАВКОВ АРНАУДОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2854
63%
Жени 1683
57%
Общо 4537
61%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СЕВДАЛИН ЗДРАВКОВ АРНАУДОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 240
80%
B1, B, B+E 3608
58%
C1, C1+E, C, C+E 603
67%
D1, D1+E, D, D+E 73
75%
Общо 4537
61%