Автошколи - Русе


Тук ще намерите списък с всички автошколи от Русе класирани на база реални изпитни резултати*. Може да разгледате класацията за всички категории или само за тези, които ви интересуват. Също така имате възможност да разгледате по отделно резултатите от кормуване, резултатите от листовки или общите резултати. Според нас данните за резултатите от кормуване са по - важни, защото резултатите от листовки зависят до голяма степен от желанието на курсистите да научат правилника за движение по пътищата. Всеки списък съдържа следните показатели:

 Позиция в класацията на база избрания критерий за сортиране.

Брой курсисти Показател за броят курсисти, които са били подготвяни по време на шофьорските си курсове от дадената автошкола. Колкото повече курсисти са изкарали шофьорски курсове при дадена автошкола, толкова по - опитни са нейните инструктори. Това разбира се не означава непременно, че инструкторите са по - добри. Някои автошколи разполагат с доста на брой инструктори, което респективно води и до голям брой курсисти.

Успели от първия път Процентът курсисти, които са взели шофьорският изпит от първия път. По - добре подготвените курсисти имат по - висок шанс да вземат шофьорския си изпит от първия път, следователно колкото по - голям е този процент, толкова по - добра е подготовката на дадената автошкола.

Рейтинг Цялостен статистически рейтинг, изчислен на база изпитните резултати. В този показател за разлика от предишния включваме всички явявания на курсистите, а не само първото им явяване. Отново колкото по - висок е този рейтинг, толкова по - добре подготвени са курсистите на дадената автошкола.

Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АКРУКС -
84%
84 %
2. АКРУКС 2009
81%
78 %
3. БЛАЖЕВ
67%
69 %
4. БРАТОЕВ И БОРИСОВ - РУСЕ
88%
87 %
5. ДАРЯ
69%
65 %
6. ДАРЯ -
63%
64 %
7. ЕВРОДРАЙВ
73%
71 %
8. ИГНАТОВ - 2000
81%
79 %
9. ИНТЕРМОТО
71%
71 %
10. М. ПАНАЙОТОВ -
80%
79 %
11. МИЛЕВ
82%
84 %
12. НИКОЛОВ 2011
81%
80 %
13. НИКОЛОВ 2016
78%
78 %
14. ПАВТРАНС
77%
81 %
15. ПОЛИКАР РУСЕ
88%
88 %
16. ПРОДРАЙВ 2017
85%
84 %
17. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
67%
66 %
18. САВАКОВ 2010
79%
74 %
19. СОВА - РУСЕ
86%
83 %
20. СУАБ - СБА - КЛОН РУСЕ
71%
71 %
21. ТОДОРОВИ АУТО
83%
80 %
22. УЦ - АКАДЕМИКА
82%
80 %
23. УЦ БЪЗОВСКИ
77%
77 %
24. ФОРС-777
77%
78 %
25. ХРИСТОВ 2008
80%
80 %
26. ЦВЕТКОВ 1111
74%
75 %
27. ЦПО АКАДЕМИКА
80%
80 %
28. ШАМО-
59%
64 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АКРУКС -
86%
89 %
2. АКРУКС 2009
88%
89 %
3. БЛАЖЕВ
66%
71 %
4. БРАТОЕВ И БОРИСОВ - РУСЕ
92%
92 %
5. ДАРЯ
67%
66 %
6. ДАРЯ -
65%
68 %
7. ЕВРОДРАЙВ
76%
75 %
8. ИГНАТОВ - 2000
77%
75 %
9. ИНТЕРМОТО
73%
74 %
10. М. ПАНАЙОТОВ -
90%
91 %
11. МИЛЕВ
80%
80 %
12. НИКОЛОВ 2011
82%
82 %
13. НИКОЛОВ 2016
79%
79 %
14. ПАВТРАНС
74%
80 %
15. ПОЛИКАР РУСЕ
91%
92 %
16. ПРОДРАЙВ 2017
86%
87 %
17. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
55%
54 %
18. САВАКОВ 2010
88%
90 %
19. СОВА - РУСЕ
91%
86 %
20. СУАБ - СБА - КЛОН РУСЕ
68%
73 %
21. ТОДОРОВИ АУТО
84%
83 %
22. УЦ - АКАДЕМИКА
83%
84 %
23. УЦ БЪЗОВСКИ
79%
76 %
24. ФОРС-777
83%
86 %
25. ХРИСТОВ 2008
85%
85 %
26. ЦВЕТКОВ 1111
64%
67 %
27. ЦПО АКАДЕМИКА
81%
82 %
28. ШАМО-
75%
76 %
Име на автошкола Брой курсисти Успели от първия път Рейтинг
1. АКРУКС -
81%
80 %
2. АКРУКС 2009
73%
68 %
3. БЛАЖЕВ
69%
67 %
4. БРАТОЕВ И БОРИСОВ - РУСЕ
83%
83 %
5. ДАРЯ
70%
64 %
6. ДАРЯ -
61%
60 %
7. ЕВРОДРАЙВ
71%
68 %
8. ИГНАТОВ - 2000
84%
84 %
9. ИНТЕРМОТО
69%
67 %
10. М. ПАНАЙОТОВ -
71%
71 %
11. МИЛЕВ
85%
88 %
12. НИКОЛОВ 2011
80%
77 %
13. НИКОЛОВ 2016
77%
77 %
14. ПАВТРАНС
80%
81 %
15. ПОЛИКАР РУСЕ
84%
83 %
16. ПРОДРАЙВ 2017
84%
81 %
17. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
77%
80 %
18. САВАКОВ 2010
70%
62 %
19. СОВА - РУСЕ
81%
81 %
20. СУАБ - СБА - КЛОН РУСЕ
74%
70 %
21. ТОДОРОВИ АУТО
83%
77 %
22. УЦ - АКАДЕМИКА
82%
76 %
23. УЦ БЪЗОВСКИ
76%
78 %
24. ФОРС-777
71%
71 %
25. ХРИСТОВ 2008
76%
75 %
26. ЦВЕТКОВ 1111
83%
85 %
27. ЦПО АКАДЕМИКА
79%
78 %
28. ШАМО-
41%
54 %

* Изпитните резултати с които разполагаме са за периода 07.2016 - 07.2018, тъй като Изпълнителна Агенция Автомобилна Администрация престана да публикува протоколите от изпитите.