АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 1593 / 05 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТЕФАНОВДИМИТЪР СТЕФАНОВ A ДА

Протокол: № 1636 / 09 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КОСТАДИН ПЕТРОВ БОГДАНОВКОСТАДИН БОГДАНОВ B+E ДА
МИНКО ТОДОРОВ МИНКОВМИНКО МИНКОВ B+E ДА

Протокол: № 1637 / 09 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВКРАСИМИР ГЕОРГИЕВ A ДА
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ БОЯНОВНИКОЛАЙ БОЯНОВ A ДА
СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГЪРДЕЛЕВСТЕФАН ГЪРДЕЛЕВ A ДА

Протокол: № 1639 / 09 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНИСЯ КРЪМГУЖИНА АХАТОВНААНИСЯ АХАТОВНА B ДА
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОЛОНОВВЕСЕЛИН ПОЛОНОВ B ДА
ЖАНЕТА ЯНКОВА НИКОЛОВАЖАНЕТА НИКОЛОВА B ДА
НИНА ТОДОРОВА ИВАНОВАНИНА ИВАНОВА B ДА
НУРДЖИХАН ЕРУН МЮМЮНОВАНУРДЖИХАН МЮМЮНОВА B ДА
РЕЙХАН ФИКРИЕВ МЕХМЕДОВРЕЙХАН МЕХМЕДОВ B ДА

Протокол: № 1705 / 16 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РУМЕН ИВАНОВ СИМЕОНОВРУМЕН СИМЕОНОВ A ДА

Протокол: № 1714 / 19 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЮЛШЕН ХАСАН ЕШЕРЕФГЮЛШЕН ЕШЕРЕФ B НЕ
ДИНКА КРЪСТЕВА ВЪЛЧЕВАДИНКА ВЪЛЧЕВА B ДА
КАТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВАКАТЯ ДИМИТРОВА B НЕ
ФАТМЕ МЕХМЕД МЕХМЕДФАТМЕ МЕХМЕД B ДА

Протокол: № 1736 / 21 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВАЛЕКСАНДЪР ТРЕНДАФИЛОВ B ДА
ГАЛИНА МАРТИНОВА ПЕЙКОВАГАЛИНА ПЕЙКОВА B ДА
ДОБРИНА ИВАНОВА ГОЧЕВАДОБРИНА ГОЧЕВА B ДА
КРЕМЕНА ДИМОВА КОСТАДИНОВАКРЕМЕНА КОСТАДИНОВА B ДА
ФАТМЕ РЕМЗИ ЯКУБФАТМЕ ЯКУБ B ДА
ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХЮСЕИНХЮСЕИН ХЮСЕИН B ДА

Протокол: № 1821 / 30 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВЕЛИН ДИМОВ АРАБАДЖИЕВИВЕЛИН АРАБАДЖИЕВ C ДА
СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВСТЕФАН ГЕОРГИЕВ C ДА

Протокол: № 1822 / 30 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЮЛШЕН ХАСАН ЕШЕРЕФГЮЛШЕН ЕШЕРЕФ B ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 1574 / 01 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЕМИНЕ МУСТАФА МУСТАФАЕМИНЕ МУСТАФА B ДА

Протокол: № 1618 / 07 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВАВИКТОРИЯ СТОЯНОВА B НЕ Не се явил
ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХЮСЕИНХЮСЕИН ХЮСЕИН B ДА
ШЕМСИЕ ХАСАН ИСМАИЛШЕМСИЕ ИСМАИЛ B НЕ

Протокол: № 1655 / 13 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ДИМИТРОВААНЕЛИЯ ДИМИТРОВА B ДА
БОРИС НИКОЛАЕВ ВАНГЕЛОВБОРИС ВАНГЕЛОВ B ДА
ЗЛАТИНА КОСТОВА ВАСИЛЕВАЗЛАТИНА ВАСИЛЕВА B ДА
ШЕМСИЕ ХАСАН ИСМАИЛШЕМСИЕ ИСМАИЛ B ДА

Протокол: № 1666 / 13 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЖОРО АНДОНОВ ЖЕЛЯЗКОВЖОРО ЖЕЛЯЗКОВ B ДА

Протокол: № 1724 / 20 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЮНАЙ САБРИ МЕХМЕДГЮНАЙ МЕХМЕД B ДА
КРИСТИЯН ПАВЛОВ ИВАНОВКРИСТИЯН ИВАНОВ B НЕ
ЛЪЧЕЗАР КОСТАДИНОВ ИВАНОВЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ B ДА

Протокол: № 1725 / 20 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВСТЕФАН ГЕОРГИЕВ C ДА

Протокол: № 1750 / 21 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МАРИНЕЛА МИХАЙЛОВА ЖЕЛЕВАМАРИНЕЛА ЖЕЛЕВА B ДА

Протокол: № 1752 / 21 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВЕЛИН ДИМОВ АРАБАДЖИЕВИВЕЛИН АРАБАДЖИЕВ C ДА

Протокол: № 1805 / 28 август 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПЪЙНЕВАГЕРГАНА ПЪЙНЕВА B НЕ
ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВДАНИЕЛ ПЕТРОВ B ДА
КРИСТИЯН ПАВЛОВ ИВАНОВКРИСТИЯН ИВАНОВ B ДА
НИАЗИ САЛИМ ОСМАННИАЗИ ОСМАН B НЕ