АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 1369 / 05 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДАНЧО ХРИСТОВ МАРИНОВДАНЧО МАРИНОВ C ДА

Протокол: № 1370 / 08 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АНИСЯ КРЪМГУЖИНА АХАТОВНААНИСЯ АХАТОВНА B НЕ
ЗАЙДЕ ИСМАИЛОВА МЮМЮНЗАЙДЕ МЮМЮН B ДА
СЕЗЕР СЕВГИН ШАБАНСЕЗЕР ШАБАН B ДА

Протокол: № 1371 / 08 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЛЕКСАНДРА КИРИЛОВА ЗЛАТАНОВААЛЕКСАНДРА ЗЛАТАНОВА A ДА
КАМЕН ГЕОРГИЕВ РАДИЛОВКАМЕН РАДИЛОВ A ДА
ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВХРИСТО ИВАНОВ A ДА

Протокол: № 1420 / 16 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВА КРАСИМИРОВА МАРИНОВАИВА МАРИНОВА B ДА
КАДРИЕ ШЕНОЛ САДУЛАКАДРИЕ САДУЛА B ДА
ФАТМЕ АХМЕД МЕХМЕДФАТМЕ МЕХМЕД B ДА
ХАТИДЖЕ ФИКРЕТ СЮЛЕЙМАНХАТИДЖЕ СЮЛЕЙМАН B Неявил се

Протокол: № 1466 / 22 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВМИЛЕН ГЕОРГИЕВ B ДА
ХАТИДЖЕ ФИКРЕТ ХЮСЕИНХАТИДЖЕ ХЮСЕИН B НЕ

Протокол: № 1519 / 29 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СТОЯН РАДЕВ СТОЯНОВСТОЯН СТОЯНОВ C ДА
ХЮСЕИН ХАМДИ ХАМИДХЮСЕИН ХАМИД C ДА

Протокол: № 1520 / 29 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОЛОНОВВЕСЕЛИН ПОЛОНОВ B НЕ
НУРДЖИХАН ЕРУН МЮМЮНОВАНУРДЖИХАН МЮМЮНОВА B НЕ
СТИЛИЯНА АНТОАН ПОДМОЛОВАСТИЛИЯНА ПОДМОЛОВА B ДА
ХАТИДЖЕ ФИКРЕТ ХЮСЕИНХАТИДЖЕ ХЮСЕИН B ДА

Протокол: № 1525 / 30 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РАФИ АХАСИ БОХОСЯНРАФИ БОХОСЯН B ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 1387 / 09 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
НУРДЖИХАН ЕРУН МЮМЮНОВАНУРДЖИХАН МЮМЮНОВА B НЕ

Протокол: № 1424 / 16 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОЛОНОВВЕСЕЛИН ПОЛОНОВ B ДА

Протокол: № 1425 / 16 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВМИЛЕН ГЕОРГИЕВ B ДА

Протокол: № 1443 / 17 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГАЛИНА МАРТИНОВА ПЕЙКОВАГАЛИНА ПЕЙКОВА B ДА

Протокол: № 1445 / 17 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЕМИНЕ МУСТАФА МУСТАФАЕМИНЕ МУСТАФА B НЕ Не се явил
НУРДЖИХАН ЕРУН МЮМЮНОВАНУРДЖИХАН МЮМЮНОВА B ДА
ФАТМЕ РЕМЗИ ЯКУБФАТМЕ ЯКУБ B ДА

Протокол: № 1446 / 17 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СТОЯН РАДЕВ СТОЯНОВСТОЯН СТОЯНОВ C ДА
ХЮСЕИН ХАМДИ ХАМИДХЮСЕИН ХАМИД C ДА

Протокол: № 1449 / 17 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РАФИ АХАСИ БОХОСЯНРАФИ БОХОСЯН B ДА

Протокол: № 1483 / 23 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
БОЯН ПЛАМЕН ИВАНОВБОЯН ИВАНОВ B ДА
СТИЛИЯНА АНТОАН ПОДМОЛОВАСТИЛИЯНА ПОДМОЛОВА B ДА

Протокол: № 1489 / 23 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
C НЕ Не се явил

Протокол: № 1504 / 24 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВАЛЕКСАНДЪР ТРЕНДАФИЛОВ B ДА
НИНА ТОДОРОВА ИВАНОВАНИНА ИВАНОВА B ДА

Протокол: № 1506 / 24 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РЕЙХАН ФИКРИЕВ МЕХМЕДОВРЕЙХАН МЕХМЕДОВ B ДА

Протокол: № 1508 / 24 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ЖАНЕТА ЯНКОВА НИКОЛОВАЖАНЕТА НИКОЛОВА B ДА

Протокол: № 1545 / 31 юли 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЮЛШЕН ХАСАН ЕШЕРЕФГЮЛШЕН ЕШЕРЕФ B ДА
ФАТМЕ МЕХМЕД МЕХМЕДФАТМЕ МЕХМЕД B ДА