АВТОШКОЛА ТАНЕВИ 2011 - Всички ГрадовеПротоколи от кормуване

Протокол: № 963 / 15 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙНУР МЕХМЕД ХЮСЕИНАЙНУР ХЮСЕИН B ДА
АНТОН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВАНТОН АНГЕЛОВ B ДА ЧЛ. 157
МИТКО ИВАНОВ ИВАНОВМИТКО ИВАНОВ B НЕ

Протокол: № 964 / 15 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИВАН ДИМИТРОВ КОЛЕВИВАН КОЛЕВ B+E ДА
ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЧАНКОВТИХОМИР ЧАНКОВ B+E ДА

Протокол: № 965 / 15 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
РАДОСТИН ЯНЕВ ГАНЕВРАДОСТИН ГАНЕВ C ДА

Протокол: № 966 / 16 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АДЛЕР МЕТИНОВ ХАСАНОВАДЛЕР ХАСАНОВ B ДА
КОНСТАНТИН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВКОНСТАНТИН ВЪЛЧЕВ B ДА

Протокол: № 977 / 18 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙШЕ ЮМЕР ХАСАНАЙШЕ ХАСАН B ДА
ДЖЕМИЛЕ КЯМИЛ МЕХМЕДДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД B ДА
НУРТЕН ФЕВЗИ ХАСАННУРТЕН ХАСАН B ДА

Протокол: № 984 / 20 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
КАТЯ ДУШАНОВА РОШМАНОВАКАТЯ РОШМАНОВА A1 ДА

Протокол: № 985 / 20 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СТАНИСЛАВ МИЛИЯНОВ ЛАЗАРОВСТАНИСЛАВ ЛАЗАРОВ A ДА

Протокол: № 987 / 21 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КМЕТСКИМИРОСЛАВ КМЕТСКИ C ДАПротоколи от листовки

Протокол: № 1005 / 21 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА БЕЛОКОПИТОВАОЛЕСЯ БЕЛОКОПИТОВА B ДА

Протокол: № 1019 / 22 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ДЖОШКУН ДЖЕВДЖЕТ ДЖЕФЕРДЖОШКУН ДЖЕФЕР B ДА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВПЕТЪР ИЛИЕВ B ДА

Протокол: № 1032 / 22 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ГЮЛДЖАН ДЖЕВДЖЕТ ДЖЕФЕРГЮЛДЖАН ДЖЕФЕР B ДА

Протокол: № 1054 / 28 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
СЕВГИН КЯЗИМ ЯШАРСЕВГИН ЯШАР B ДА

Протокол: № 1059 / 28 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ИЛИНА СОТИРОВА ТОДОРОВАИЛИНА ТОДОРОВА B ДА

Протокол: № 945 / 14 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВПЕТЪР ИЛИЕВ B НЕ

Протокол: № 946 / 14 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КМЕТСКИМИРОСЛАВ КМЕТСКИ C ДА

Протокол: № 947 / 14 май 2013 г.

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН ИЗПИТВАЩ БУРГАС

Изпитващ: НЕИЗВЕСТЕН БУРГАС

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЮСЕИНХЮСЕИН ЮСЕИН B ДА