АВТОШКОЛА АВТО ХИТ 77 - Всички ГрадовеПротоколи от листовки

Протокол: № 1479 / 24 октомври 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
АЙШЕ ЕРЕДЖЕБ БЕЙТУЛААЙШЕ БЕЙТУЛА B ДА

Протокол: № 1481 / 24 октомври 2017 г.

Изпитващ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

Изпитващ: ПЕНЬО РУСЧЕВ

Курсист Категория Кат. Резултат Забележка
ФАТМЕ ОСМАН МУСТАФАФАТМЕ МУСТАФА B ДА