Необходими документи за шофьорски курсове


Тук ще намерите информация за необходимите документи и изисквания за започване на шофьорски курсове за всяка една категория за управление на МПС.


Категория Изисквания за започване на шофьорски курсове Необходими документи
АМ Категория AM
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 15 години и 11 месеца;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
А1 Категория A1
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 15 години и 9 месеца;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
А2 Категория A2
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 17 години и 9 месеца;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
А Категория A
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 23 години и 9 месеца или 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория "А2" от не по - малко от две години.
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка (ако има категория "A2")
B1 Категория B1
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 16 години и 9 месеца;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
B Категория B
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 17 години и 9 месеца;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
B Автоматик Категория B
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 17 години и 9 месеца;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
B + E Категория B + E
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "B";
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
C1 Категория C1
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "B";
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
C1 + E Категория C1 + E
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "C1" от не по - малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
C Категория C
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 20 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "B";
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
C + E Категория C + E
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 21 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "C" от не по - малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
D1 Категория D1
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 20 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "C" от не по - малко от две години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
D1 + E Категория D1 + E
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 21 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "D1" от не по - малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
D Категория D
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 23 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "C" от не по - малко от две години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
D + E Категория D + E
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 24 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "D" от не по - малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Копие на шофьорска книжка
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;
Ткт Категория Ткт
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
Ттм Категория Ттм
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 21 години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
 • Копие на лична карта
 • Копие на диплома за завършено образование (основно, средно или висше)
 • 1 брой снимка (паспортен формат)
 • Документ за успешно преминато психологическо изследване;

Други Документи*ТОЛЕК – Транспортна областна лекарска експертна комисия

*ТЦЛЕК – Транспортна централна лекарска експертна комисия