Категории за управление на МПС


Тук ще намерите информация за всички категории за управление на моторни превозни средства, а също така ще научите какви са необходимите изисквания за започване на шофьорски курсове за всяка една от тях.


Категория Описание на категорията Изисквания за започване на шофьорски курсове
АМ Категория AM Водачът има право да управлява двуколесни или триколесни превозни средства, с работен обем на двигателя до 50 куб.см., чиято конструктивно-максимална скорост не надвишава 45 км/ч.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 15 години и 11 месеца;
А1 Категория A1 Водачът има право да управлява мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност от 11 кВ до 15 кВ, с работен обем на двигателя до 125 куб.см.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 15 години и 9 месеца;
А2 Категория A2 Водачът има право да управлява мотоциклети с мощност от 15 кВ до 35 кВ и работен обем на двигателя над 400 куб.см.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 17 години и 9 месеца;
А Категория A Водачът има право да управлява мотоциклети с мощност не по - малка от 40 кВ и работен обем на двигателя над 600 куб.см.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 23 години и 9 месеца или 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория "А2" от не по - малко от две години.
B1 Категория B1 Водачът има право да управлява четириколесно МПС с обем на двигателя над 50 куб.см, конструктивно-максимална скорост над 45 км/ч, чиято маса не надвишава 550 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "АМ".
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 16 години и 9 месеца;
B Категория B Водачът има право да управлява МПС с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "АМ".
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 17 години и 9 месеца;
B Автоматик Категория B Водачът има право да управлява МПС с автоматична скоростна кутия, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "АМ".
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 17 години и 9 месеца;
B + E Категория B + E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "В" и ремарке с допустима максимална маса не надвишаваща 3500 кг.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "B";
C1 Категория C1 Водачът има право да управлява МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, но не надвишава 7500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "Ткт".
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "B";
 • Успешно преминато психологическо изследване;
C1 + E Категория C1 + E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "C1" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг, при условие, че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг. и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство, както и състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "B" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 3500 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "C1" от не по - малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
C Категория C Водачът има право да управлява МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория "Ткт".
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 20 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "B";
 • Успешно преминато психологическо изследване;
C + E Категория C + E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "C" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 21 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "C" от не по - малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
D1 Категория D1 Водачът има право да управлява МПС, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места, но не повече от 16 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория "D1" се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 20 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "C" от не по - малко от две години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
D1 + E Категория D1 + E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "D1" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство. Ремаркето не трябва да се използва за превоз на пътници.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 21 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "D1" от не по - малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
D Категория D Водачът има право да управлява МПС, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория "D" се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 23 години и 9 месеца;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "C" от не по - малко от две години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
D + E Категория D + E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "D" и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 24 години;
 • Свидетелство за управление на МПС категория "D" от не по - малко от една година;
 • Успешно преминато психологическо изследване;
Ткт Категория Ткт Водачът има право да управлява колесен трактор.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 18 години;
Ттм Категория Ттм Водачът има право да управлява трамвайна мотриса.
 • Завършено минимум основно образование;
 • Навършени 21 години;
 • Успешно преминато психологическо изследване;