Информация за изпитващ СТОЯН КОЛЕВ ЧЕЛЕБИЕВ - ЯМБОЛ


Град: ЯМБОЛ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ЯМБОЛ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СТОЯН КОЛЕВ ЧЕЛЕБИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3437
61%
Жени 2207
48%
Общо 5644
56%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СТОЯН КОЛЕВ ЧЕЛЕБИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 166
92%
B1, B, B+E 4657
51%
C1, C1+E, C, C+E 729
75%
D1, D1+E, D, D+E 72
82%
Общо 5644
56%