Информация за изпитващ АНДОН ПЕНЕВ АНДОНОВ - ЯМБОЛ


Град: ЯМБОЛ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ЯМБОЛ

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АНДОН ПЕНЕВ АНДОНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3415
61%
Жени 2216
53%
Общо 5631
58%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АНДОН ПЕНЕВ АНДОНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 213
92%
B1, B, B+E 4625
54%
C1, C1+E, C, C+E 664
72%
D1, D1+E, D, D+E 68
81%
Общо 5631
58%