Информация за изпитващ ТОДОР ТРИФОНОВ НИКОЛОВ - ПЛОВДИВ


Град: ПЛОВДИВ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЛОВДИВ

: 09 декември 2013 г.

: 22 юни 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТОДОР ТРИФОНОВ НИКОЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 833
75%
Жени 631
58%
Общо 1464
67%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТОДОР ТРИФОНОВ НИКОЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 65
86%
B1, B, B+E 1244
64%
C1, C1+E, C, C+E 128
83%
D1, D1+E, D, D+E 13
92%
Общо 1464
67%