Информация за изпитващ ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОМАРСКИ - ВРАЦА


Град: ВРАЦА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВРАЦА

: 26 ноември 2013 г.

: 29 септември 2017 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОМАРСКИ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3036
88%
Жени 1489
80%
Общо 4525
86%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОМАРСКИ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 373
96%
B1, B, B+E 3333
82%
C1, C1+E, C, C+E 735
97%
D1, D1+E, D, D+E 82
99%
Общо 4525
86%