Информация за изпитващ АНАТОЛИ МИТКОВ АНГЕЛОВ - ВРАЦА


Град: ВРАЦА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВРАЦА

: 02 декември 2013 г.

: 27 април 2017 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АНАТОЛИ МИТКОВ АНГЕЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 2381
92%
Жени 1157
85%
Общо 3538
90%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при АНАТОЛИ МИТКОВ АНГЕЛОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 245
97%
B1, B, B+E 2599
87%
C1, C1+E, C, C+E 632
98%
D1, D1+E, D, D+E 47
98%
Общо 3538
90%