Информация за изпитващ ЦВЕТАН СЛИВЕНОВ ФЛОРОВ - ВИДИН


Град: ВИДИН - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВИДИН

: 17 декември 2013 г.

: 19 януари 2017 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЦВЕТАН СЛИВЕНОВ ФЛОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1510
84%
Жени 799
71%
Общо 2309
80%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ЦВЕТАН СЛИВЕНОВ ФЛОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 100
95%
B1, B, B+E 1713
75%
C1, C1+E, C, C+E 455
94%
D1, D1+E, D, D+E 37
97%
Общо 2309
80%