Информация за изпитващ КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Град: ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

: 26 ноември 2013 г.

: 23 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3607
85%
Жени 2496
71%
Общо 6103
79%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 345
86%
B1, B, B+E 4913
77%
C1, C1+E, C, C+E 714
87%
D1, D1+E, D, D+E 42
93%
AM 11
91%
Общо 6103
79%