Информация за изпитващ ИВАН ХРИСТОВ СТОЙКОВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Град: ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВАН ХРИСТОВ СТОЙКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3437
83%
Жени 2335
71%
Общо 5772
78%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВАН ХРИСТОВ СТОЙКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 384
94%
B1, B, B+E 4563
75%
C1, C1+E, C, C+E 708
90%
D1, D1+E, D, D+E 41
98%
AM 11
100%
Общо 5772
78%