Информация за изпитващ ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ - ВАРНА


Град: ВАРНА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВАРНА

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3704
69%
Жени 2708
43%
Общо 6412
58%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 326
77%
B1, B, B+E 5231
54%
C1, C1+E, C, C+E 725
76%
D1, D1+E, D, D+E 113
83%
Общо 6412
58%