Информация за изпитващ ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ - ВАРНА


Град: ВАРНА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВАРНА

: 27 ноември 2013 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3460
76%
Жени 2761
63%
Общо 6221
70%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 293
91%
B1, B, B+E 5131
67%
C1, C1+E, C, C+E 697
81%
D1, D1+E, D, D+E 94
77%
Общо 6221
70%