Информация за изпитващ СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ - ВАРНА


Град: ВАРНА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВАРНА

: 20 октомври 2014 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3305
71%
Жени 2418
54%
Общо 5723
64%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 263
86%
B1, B, B+E 4685
59%
C1, C1+E, C, C+E 686
83%
D1, D1+E, D, D+E 74
81%
Общо 5723
64%