Информация за изпитващ МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА - ВАРНА


Град: ВАРНА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВАРНА

: 26 ноември 2013 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 4470
77%
Жени 3109
60%
Общо 7579
70%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 367
87%
B1, B, B+E 6258
66%
C1, C1+E, C, C+E 834
84%
D1, D1+E, D, D+E 93
89%
Общо 7579
70%