Информация за изпитващ ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ УЖДРИН - ВАРНА


Град: ВАРНА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ВАРНА

: 27 ноември 2013 г.

: 18 март 2016 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ УЖДРИН.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1319
86%
Жени 954
74%
Общо 2273
81%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ УЖДРИН.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 85
95%
B1, B, B+E 1898
78%
C1, C1+E, C, C+E 251
94%
D1, D1+E, D, D+E 34
88%
Общо 2273
81%