Информация за изпитващ СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ САВОВ - СТАРА ЗАГОРА


Град: СТАРА ЗАГОРА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СТАРА ЗАГОРА

: 26 ноември 2013 г.

: 15 май 2015 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ САВОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1136
80%
Жени 830
61%
Общо 1966
72%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ САВОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 101
94%
B1, B, B+E 1639
68%
C1, C1+E, C, C+E 208
91%
D1, D1+E, D, D+E 18
89%
Общо 1966
72%