Информация за изпитващ ИВАН ТОНЕВ ГОСПОДИНОВ - СТАРА ЗАГОРА


Град: СТАРА ЗАГОРА - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СТАРА ЗАГОРА

: 16 декември 2013 г.

: 28 август 2017 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВАН ТОНЕВ ГОСПОДИНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 3529
94%
Жени 2218
85%
Общо 5747
91%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ИВАН ТОНЕВ ГОСПОДИНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 404
98%
B1, B, B+E 4547
88%
C1, C1+E, C, C+E 697
99%
D1, D1+E, D, D+E 99
100%
Общо 5747
91%