Информация за изпитващ ВЕНЦИСЛАВ СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 14 юли 2014 г.

: 20 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВЕНЦИСЛАВ СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 272
50%
Жени 215
32%
Общо 487
42%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВЕНЦИСЛАВ СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 43
53%
B1, B, B+E 427
39%
C1, C1+E, C, C+E 15
87%
D1, D1+E, D, D+E 2
100%
Общо 487
42%