Информация за изпитващ ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖКОВ - ПЛОВДИВ


Град: ПЛОВДИВ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ ПЛОВДИВ

: 24 юли 2017 г.

: 24 юли 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 938
60%
Жени 918
55%
Общо 1856
57%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖКОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
B1, B, B+E 1856
57%
Общо 1856
57%