Информация за изпитващ СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ - СОФИЯ


Град: СОФИЯ - ВИЖ ВСИЧКИ ИЗПИТВАЩИ ОТ СОФИЯ

: 05 декември 2013 г.

: 09 март 2018 г.


Данни за изпитните резултати по пол

Разбивка по пол на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
Мъже 1455
85%
Жени 409
74%
Общо 1864
83%
Данни за изпитните резултати по категории

Разбивка по категории на изпитните резултати на всички курсисти, които са се явили на кормуване при СЛАВЧО ДИМОВ КАМЕНОВ.

Брой проведени кормувания Шанс за успех
A1, А2, А 54
94%
B1, B, B+E 1544
80%
C1, C1+E, C, C+E 231
97%
D1, D1+E, D, D+E 35
97%
Общо 1864
83%